Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô được bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề      Lịch công tác tuần (Từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến 24 tháng 9 năm 2023)      Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4399468
Số người online: 1125
   GIỚI THIỆU
 Giám đốc Ngô Việt Thành
2/7/2020 2:08:40 PM     
 

 

Họ và tên

Ngô Việt Thành

Ngày sinh

28/12/1965

Quê quán

Xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc

Kinh

Tôn giáo

Không

Trình độ văn hoá

12/12

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế

Trình độ lý luận chính trị

Cao cấp

Ngày vào đảng

17/02/1997

Chức vụ hiện nay

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở

Lĩnh vực phụ trách

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc Sở được quy định trong Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; làm đầu mối trong quan hệ công tác với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc đối với các lĩnh vực, công việc do Giám đốc trực tiếp phụ trách, các lĩnh vực, công việc do Phó Giám đốc phụ trách nhưng Phó Giám đốc đó đi vắng và các văn bản được quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm:

- Văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các đề án, báo cáo, tờ trình trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn bản trình phê duyệt, ban hành quy hoạch, kế hoạch, đề án, báo cáo (tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất khác do Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu) thuộc phạm vi quản lý của ngành;

- Văn bản trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Văn bản trình chủ trương, quyết định đầu tư; dự toán ngân sách, mua sắm tài sản công;

- Văn bản có nội dung nhạy cảm về tôn giáo, quốc phòng - an ninh, đề xuất giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác tổ chức - cán bộ;

- Các văn bản khác do Giám đốc quyết định và thông báo cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi.

2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác về: chiến lược, quy hoạch; tổng hợp kế hoạch và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công; cơ chế chính sách quản lý kinh tế - xã hội; quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư; công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, tài chính, ngân hàng; các hội, đoàn thể (Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật; Liên minh Hợp tác xã); phát triển các thành phần kinh tế (doanh nghiệp nhà nước; kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân); xây dựng chính quyền điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; thi đua, khen thưởng, chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan. Theo dõi huyện Kon Plông và thành phố Kon Tum.

3. Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển biên giới tỉnh Kon Tum; Giám đốc Ban quản lý dự án lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở; Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh; Tham gia một số Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban công tác liên ngành do cấp có thẩm quyền thành lập.

4. Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân.

Điện thoại

0913432579

E-mail

nvthanh.skhdt@kontum.gov.vn

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư
      Icon  Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân
      Icon  Phan Văn Bình
      Icon  BQL Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum
      Icon  Phòng Khoa giáo văn xã
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC