Thứ 7, ngày 30 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4408486
Số người online: 4327
   GIỚI THIỆU
 Phòng Khoa giáo văn xã
2/7/2020 10:29:02 AM     
 

PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

 Chức năng, nhiệm vụ

- Tổng hợp, tham mưu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm và theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đối với các ngành, lĩnh vực: Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; giáo dục - đào tạo; y tế, dân số; lao động, người có công; khoa học - công nghệ; dân tộc; thông tin và truyền thông; phát thanh - truyền hình. Theo dõi tình hình hoạt động và tổng hợp kế hoạch của các đoàn thể; các quỹ tài chính thuộc khối khoa giáo văn xã. 

- Lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công giai đoạn, hàng năm và theo dõi tình hình thực hiện đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức quản lý, giám sát đầu tư, đánh giá các chương trình theo quy định. Hướng dẫn thực hiện, dự kiến mức vốn đầu tư cho từng nhiệm vụ, dự án, tiểu dự án theo phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án khác với các chương trình mục tiêu quốc gia do phòng theo dõi, quản lý.

- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

- Theo dõi, tham gia các nội dung thuộc quy hoạch tỉnh có liên quan đến ngành, lĩnh vực phòng theo dõi, quản lý.

- Tham gia thẩm định dự án đầu tư có sử dụng các nguồn vốn do phòng theo dõi, quản lý. Tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án, chương trình đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực phòng theo dõi, quản lý.

- Đề xuất cơ chế, chính sách đối với ngành, lĩnh vực, các chương trình mục tiêu quốc gia phòng theo dõi, quản lý.

- Theo dõi, báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Tổ kết nối doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thẩm định chủ trương đầu tư; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn do phòng theo dõi, quản lý.

Nhân sự 

1

Võ Duy Tám

Trưởng phòng

0943335579

vdtam.skhdt@kontum.gov.vn

2

Ngô Đình Quốc

Phó phòng

0982146779

ndquoc.skhdt@kontum.gov.vn

3

Y Gren Na

Chuyên viên

0974774537

ygrenna.skhdt@kontum.gov.vn

4

Lương Thị Ngọc Hiền

Chuyên viên

0905614535

ltnhien.skhdt@kontum.gov.vn

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Phòng Kinh tế ngành
      Icon  Phòng Đối ngoại - Hành chính
      Icon  Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
      Icon  Cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC