Thứ 7, ngày 30 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4408461
Số người online: 4296
   GIỚI THIỆU
 Phòng Đối ngoại - Hành chính
2/7/2020 10:05:09 AM     
 

 PHÒNG ĐỐI NGOẠI - HÀNH CHÍNH

 Chức năng, nhiệm vụ

- Lập kế hoạch vận động, thu hút, điều phối, theo dõi và quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (gọi tắt là viện trợ nước ngoài); hướng dẫn các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố xây dựng danh mục và nội dung các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và viện trợ nước ngoài; tổng hợp danh mục các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và viện trợ nước ngoài trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

- Đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn viện trợ nước ngoài; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn viện trợ nước ngoài.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 - Theo dõi, tổng hợp tình hình hợp tác với các khu vực, địa phương trong và ngoài nước; các dự án đầu tư hợp tác liên vùng, liên quốc gia.

- Chủ trương đầu tư; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn do phòng theo dõi, quản lý.

- Phối hợp, tham gia thẩm định; giám sát, đánh giá đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phòng theo dõi quản lý.

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Công tác tuyển dụng, sử dụng, điều động, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động; quản lý biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ cho công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

- Thực hiện quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện bảo quản, bảo trì và chuẩn bị đầy đủ, kịp thời về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính cho các hoạt động của cơ quan; thực hiện công tác quản trị hậu cần của cơ quan; tổ chức công khai tài chính theo quy định.

 - Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

 - Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan.

- Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức tiếp công dân theo quy định.

- Bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường trong cơ quan luôn xanh, sạch, đẹp.

- Công tác dân quân tự vệ; phòng cháy chữa cháy; dự bị động viên của Sở.

- Theo dõi hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Sở.

- Công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tổng hợp báo cáo công tác cải cách hành chính tại Sở theo định kỳ (tháng, quý, năm) và đột xuất.

- Tổng hợp báo cáo kết quả việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện nhiệm vụ pháp chế của cơ quan.

- Tổng hợp xây dựng báo cáo công tác tuần, lịch công tác tuần trình Giám đốc Sở duyệt, thừa lệnh Giám đốc Sở ký ban hành, phổ biến đến các phòng chuyên môn thực hiện. 

Nhân sự:  

1

Phan Thị Cảnh

Trưởng phòng

0916877877

ptcanh.skhdt@kontum.gov.vn

2

Trần Ngọc Hà

Phó phòng

0985389779

tnha.skhdt@kontum.gov.vn

3

Lê Thị Bình An

Phó phòng

0935077459

ltban.skhdt@kontum.gov.vn

4

Lê Bảo Thoại

Chuyên viên

0917085199

lbthoai.skhdt@kontum.gov.vn

5

Trần Thị Thảo

Kế

toán

0905928686

ttthao.skhdt@kontum.gov.vn

6

Phạm T. Hoàng Phượng

Văn

thư

02603862710

pthp.skhdt@kontum.gov.vn

7

Lâm Minh Thảo

Lái xe

0914102064

 

8

Lê Anh Tuấn

Lái xe

0385126003

 

 

 

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
      Icon  Cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC