Thứ 3, ngày 3 tháng 10 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4412754
Số người online: 4244
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu về bình đẳng giới trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2012
12/8/2011 3:13:47 PM     
  Lần đầu tiên, một số chỉ tiêu về bình đẳng giới đã được lồng ghép vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Kon Tum năm 2012 và đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao theo Quyết định 1300/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 12 năm 2011.
 

             Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Từ khi có Luật Bình đẳng giới, công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới được đẩy mạnh; Công tác quản lý nhà nước về sự tiến bộ phụ nữ ở các cấp đã được nâng cao; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ ngày càng được quan tâm hơn.

Để từng bước thực hiện có hiệu quả Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG, giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh Kon Tum, một số chỉ tiêu về Bình đẳng giới và Sự tiến bộ phụ nữ đã được lồng ghép trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của tỉnh Kon Tum. Điều này thể hiện rõ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đối với công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới.

Nội dung các chỉ tiêu về Bình đẳng giới và Sự tiến bộ phụ nữ được đưa vào Kế hoạch năm 2012 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ người được tạo việc làm mới hàng năm cho mỗi giới: 42%;

- Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật: 25%;

- Tỷ lệ biết chữ của nam và nữ trong độ tuổi từ 15 đến 40 ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn: 90%;

- Tỷ số giới tính khi sinh giữa trẻ sơ sinh trai và trẻ sơ sinh gái: 1,1;

- Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con: 42%;

- Tỷ lệ đài phát thanh, đài truyền hình cấp tỉnh và cấp Huyện có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới:100%;

 - Tỷ lệ nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình: 100%;

- Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, các ngành được tập huấn nghiệp vụ ít nhất một lần/năm 100%;

Phòng Kinh tế - Văn xã  
     
 Các tin khác:
      Icon  Triển khai thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020
      Icon  Về công tác rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011
      Icon  Về việc rà soát, đề xuất giải pháp đầu tư, sửa chữa cầu treo bị hư hỏng cuốn trôi do thiên tai
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC