Thứ 3, ngày 21 tháng 1 năm 2020
Tin mới:   Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và lắp đặt Cụm thông tin cơ sở tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.      Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len năm 2019 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.      Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 (bổ sung) và năm 2020      Lịch Tiếp công dân năm 2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum      Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu và các khoản chi cụ thể khác năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến ngày 03 tháng 01 năm 2020      THÔNG BÁO HỖ TRỢ VAY VỐN TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 Nội dung:
Chi tiết

Nội dung Thông tư 20

 Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg
Quyết định số 337/2007/QĐ-BKHĐT

 

 

I-1 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

I-2 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH 1TV 

I-3 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN 

I-4 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CTCP 

I-5 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH 

I-6 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

I-7 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

I-8 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

I-9 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH 

I-10 DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

II-2 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

II-3 THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

II-4 THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

II-5 THÔNG BÁO VV BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐKDN 

II-6 THÔNG BÁO VV CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

II-7 THÔNG BÁO VV CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ 

II-8 THÔNG BÁO VV SỬ DỤNG MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH, VPĐD 

II-9 THÔNG BÁO VV THAY ĐỔI MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH, VPĐD 

II-10 THÔNG BÁO VV HỦY MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH, VPĐD 

II-11 THÔNG BÁO VV ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VPĐD, LẬP ĐĐKD 

II-12 THÔNG BÁO VV LẬP CHI NHÁNH, VPĐD Ở NƯỚC NGOÀI

II-13 THÔNG BÁO VV THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VPĐD, ĐĐKD 

II-14 GIẤY ĐỀ NGHỊ HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRONG GCN ĐKDN

II-15 THÔNG BÁO VV PHẢN HỒI KẾT QUẢ RA SOÁT THÔNG TIN ĐKDN

II-16 GIẤY ĐỀ NGHỊ HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN DN DO CHUYỂN ĐỔI TRONG CSDLQG VỀ ĐKDN

II-17 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI SANG GCN ĐKDN

II-18 GIẤY ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐKDN THEO GPĐT, GCN ĐT

II-19 GIẤY ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐỐI VỚI CN/VPĐD/ĐĐKD THEO GPĐT, GCN ĐT

II-20 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GCN ĐKDN/CN/VPĐD/ ĐĐKD

II-21 THÔNG BÁO VV TẠM NGỪNG, KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN CỦA DN

II-22 THÔNG BÁO VV CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VPĐD, ĐĐKD

II-23 THÔNG BÁO VV CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CN/VPĐD Ở NƯỚC NGOÀI

II-24 THÔNG BÁO VV GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

II-25 GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐKDN

Mẫu điều lệ công ty tham khảo:
1. Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu
2. Công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu (đang cập nhật)
3. Công ty TNHH Hai thành viên trở lên 
4. Công ty Cổ phần

Mẫu quyết định của công ty TNHH MTV (tham khảo):
Quyết định

Mẫu Biên bản và Quyết định của công ty TNHH Hai thành viên trở lên (tham khảo):
Biên bản họp của Hội đồng thành viên
Quyết định của Hội đồng thành viên

Mẫu Biên bản và Quyết định của công ty Cổ phần (tham khảo):
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

 

 

PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC