Tin mới:   Quy định tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025      HĐND tỉnh thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia      HĐND tỉnh thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025      Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức      Hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức PPP và mẫu loại hợp đồng BOT thuộc ngành giao thông vận tải      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Ðầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022)       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 Nội dung:
Chi tiết

Nội dung Thông tư 20

 Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg
Quyết định số 337/2007/QĐ-BKHĐT

 

 

I-1 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

I-2 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH 1TV 

I-3 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN 

I-4 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CTCP 

I-5 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH 

I-6 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

I-7 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

I-8 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

I-9 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH 

I-10 DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

II-2 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

II-3 THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

II-4 THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

II-5 THÔNG BÁO VV BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐKDN 

II-6 THÔNG BÁO VV CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

II-7 THÔNG BÁO VV CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ 

II-8 THÔNG BÁO VV SỬ DỤNG MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH, VPĐD 

II-9 THÔNG BÁO VV THAY ĐỔI MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH, VPĐD 

II-10 THÔNG BÁO VV HỦY MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH, VPĐD 

II-11 THÔNG BÁO VV ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VPĐD, LẬP ĐĐKD 

II-12 THÔNG BÁO VV LẬP CHI NHÁNH, VPĐD Ở NƯỚC NGOÀI

II-13 THÔNG BÁO VV THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VPĐD, ĐĐKD 

II-14 GIẤY ĐỀ NGHỊ HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRONG GCN ĐKDN

II-15 THÔNG BÁO VV PHẢN HỒI KẾT QUẢ RA SOÁT THÔNG TIN ĐKDN

II-16 GIẤY ĐỀ NGHỊ HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN DN DO CHUYỂN ĐỔI TRONG CSDLQG VỀ ĐKDN

II-17 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI SANG GCN ĐKDN

II-18 GIẤY ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐKDN THEO GPĐT, GCN ĐT

II-19 GIẤY ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐỐI VỚI CN/VPĐD/ĐĐKD THEO GPĐT, GCN ĐT

II-20 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GCN ĐKDN/CN/VPĐD/ ĐĐKD

II-21 THÔNG BÁO VV TẠM NGỪNG, KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN CỦA DN

II-22 THÔNG BÁO VV CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VPĐD, ĐĐKD

II-23 THÔNG BÁO VV CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CN/VPĐD Ở NƯỚC NGOÀI

II-24 THÔNG BÁO VV GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

II-25 GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐKDN

Mẫu điều lệ công ty tham khảo:
1. Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu
2. Công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu (đang cập nhật)
3. Công ty TNHH Hai thành viên trở lên 
4. Công ty Cổ phần

Mẫu quyết định của công ty TNHH MTV (tham khảo):
Quyết định

Mẫu Biên bản và Quyết định của công ty TNHH Hai thành viên trở lên (tham khảo):
Biên bản họp của Hội đồng thành viên
Quyết định của Hội đồng thành viên

Mẫu Biên bản và Quyết định của công ty Cổ phần (tham khảo):
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

 

 

PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC