Thứ 6, ngày 18 tháng 8 năm 2017
Tin mới:   LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CHUYÊN SÂU PHỤC VỤ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU      Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8 năm 2017      Hội nghị công bố Quyết định số 153/QĐ-SKHĐT ngày 01/8/2017 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế hoạch và đầu tư của UBND huyện Tu Mơ Rông      Lịch công tác tuần từ ngày 07 đến ngày 12 tháng 8 năm 2017      Quyết định số 153/QĐ-SKHĐT Về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế hoạch và đầu tư của UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum và của các đơn vị trực thuộc UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.      Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu      Lịch công tác tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 05 tháng 8 năm 2017       TimKiem
Tên đăng nhập(*):  
Mật khẩu(*): 
               
(*) Bắt buộc nhập thông tin.
                                                   
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.