Thứ 3, ngày 21 tháng 5 năm 2019
Tin mới:   Đề nghị tham gia góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019      Chính phủ ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.      Lịch công tác tuần từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 05 năm 2019      THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG VÀ SẢN PHẨM SINH THÁI LẦN THỨ 11 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH      VỀ BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN, HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THÔNG QUA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN      VỀ BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA      Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 05 năm 2019       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 2019
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1485412
Số người online: 59
 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ
Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn Ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các đơn vị sử dụng vốn đầu tư từ NSNN và trái phiếu Chính phủ (dưới đây gọi tắt là các Bộ, ngành và địa phương) triển khai thực hiện.
 Phân công nhiệm vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
 SƠ ĐỒ WEBSITE SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
 Quy định một số vấn đề về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 Hội thảo về giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2011
Sáng 14 tháng 7 năm 2011, tại Hội trường UBND tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh và phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) chi nhánh tại Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội thảo PCI năm 2010 và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum năm 2011
 Một số văn bản liên quan đến công tác lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
 Lịch công tác tuần 48
 Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 29 tháng 11 năm 2011
Ngày 29 tháng 11 năm 2011, tại cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, Phó các phòng, ban, bộ phận; sau khi bàn bạc, thảo luận, Giám đốc Sở đã kết luận một số nội dung và nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở và của các phòng, ban tháng 12 năm 2011.
 Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2011
Phòng đăng ký kinh doanh cấp chứng nhận đăng ký cho Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 Lịch công tác tuần 49
 Triển khai thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020
Ngày 28 tháng 11 năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn gửi các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 9 năm 2011
 Về việc quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo tinh thần Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ Chỉ thị 1792/CT-TTg, ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn Ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 10 năm 2011 để hướng dẫn Chỉ thị này của Thủ tướng Chính phủ.
 Danh mục dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư
 Danh mục dự án giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư giai đoạn 2011 - 2015
 Danh mục dự án đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
 Lịch công tác tuần 51
Lịch công tác tuần 51 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 Lịch công tác tuần 52
 Công bố số liệu bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2010
Ngày 22 tháng 12 năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc công bố kết quả, điều tra, thu thập Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Kon Tum đến năm 2010
 Giới thiệu chương trình học bổng Chevening năm học 2012-2013
Ngày 22 tháng 12 năm 2011, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có Văn bản gửi các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về thư giới thiệu chương trình học bổng Chevening năm học 2012-2013 của tiến sĩ Antony Stokes – Đại sứ Anh tại Việt Nam.
 Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015
Sau khi được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua, ngày 18/12/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2406/QĐ-TTg ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015
 TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 Lịch công tác tuần 3 năm 2012
 Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã ký Quyết định số 2286/QĐ-TĐC cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2012
Tháng đầu năm 2012 tình hình đăng ký doanh nghiêp thấp nhất so với tháng cùng kỳ các năm trước đây
 Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Kon Tum
Ngày 18 tháng 01 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 102/QĐ-TTg Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2012 của tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 70/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 01 năm 2012
Trang sau
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC