Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Tin mới:   Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể      Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 22 tháng 5 năm 2023 đến 28 tháng 5 năm 2023)      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 04 huyện và thành phố Kon Tum      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4230387
Số người online: 2487
 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ
Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn Ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các đơn vị sử dụng vốn đầu tư từ NSNN và trái phiếu Chính phủ (dưới đây gọi tắt là các Bộ, ngành và địa phương) triển khai thực hiện.
 SƠ ĐỒ WEBSITE SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
 Quy trình, thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình
 Quy định một số vấn đề về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
................................................
 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020
 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương làm việc tại tỉnh
 Hội thảo về giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2011
Sáng 14 tháng 7 năm 2011, tại Hội trường UBND tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh và phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) chi nhánh tại Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội thảo PCI năm 2010 và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum năm 2011
 Một số văn bản liên quan đến công tác lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
 Về việc rà soát, đề xuất giải pháp đầu tư, sửa chữa cầu treo bị hư hỏng cuốn trôi do thiên tai
Ngày 22 tháng 11 năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn chỉ đạo về việc tham mưu kinh phí đầu tư các cầu treo bị hư hỏng trong cơn bão số 9 năm 2009
 Về công tác rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011
Ngày 22 tháng 11 năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 2063/UBND-KTTH công tác báo cáo và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011
 Lịch công tác tuần 48
 Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 29 tháng 11 năm 2011
Ngày 29 tháng 11 năm 2011, tại cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, Phó các phòng, ban, bộ phận; sau khi bàn bạc, thảo luận, Giám đốc Sở đã kết luận một số nội dung và nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở và của các phòng, ban tháng 12 năm 2011.
 Tổ chức trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự ở một số Phòng.
Ngày 29 tháng 11 năm 2011, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng của Phòng Thẩm định và Phòng Kinh tế - Văn xã.
 Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại tỉnh Kon Tum
Ngày 29 tháng 11 năm 2011, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Trần Văn Hương, Thiếu tướng, Vụ trưởng Vụ quốc phòng an ninh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và một số ngành, địa phương.
 Thông báo về hội nghị giao Kế hoạch năm 2012
Theo thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 sẽ được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 05 tháng 12 năm 2011
 Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2011
Phòng đăng ký kinh doanh cấp chứng nhận đăng ký cho Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN năm 2012
Sáng ngày 05 tháng 12 năm 2011, tại Phòng họp lớn, Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức hội nghị giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Kon Tum
 Lịch công tác tuần 49
 Phê duyệt bổ sung quy hoạch công trình thủy điện
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành quyết định số 1311/QĐ-UBND, ngày 05/12/2011 phê duyệt bổ sung quy hoạch công trình thủy điện Đăk Bla 1, xã Đăk Tờ Re và xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
 Triển khai thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020
Ngày 28 tháng 11 năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn gửi các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 9 năm 2011
 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum
Nhân dịp tham dự hội nghị Ủy ban điều phối lần thứ 7 CLV tại Attapư, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, sáng ngày 08 tháng 12 năm 2011, đồng chí Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum.
 Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu về bình đẳng giới trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2012
Lần đầu tiên, một số chỉ tiêu về bình đẳng giới đã được lồng ghép vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Kon Tum năm 2012 và đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao theo Quyết định 1300/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 12 năm 2011.
 Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch chương trình MTQG giai đoạn 2011 - 2015
Ngày 09 tháng 11 năm 2011, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2011 – 2015.
 Về việc quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo tinh thần Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ Chỉ thị 1792/CT-TTg, ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn Ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 10 năm 2011 để hướng dẫn Chỉ thị này của Thủ tướng Chính phủ.
Trang sau
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC