Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Tin mới:   Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể      Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 22 tháng 5 năm 2023 đến 28 tháng 5 năm 2023)      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 04 huyện và thành phố Kon Tum      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4230416
Số người online: 2477
   Tiềm năng và cơ hội hơp tác
 Thông tin về một số dự án kêu gọi đầu tư tại Khu du lịchquốc gia Măng Đen và Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum)
7/27/2012 9:43:34 AM     
 

THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TẠI KHU DU LỊCH QUỐC GIA MĂNG ĐEN VÀ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y (KON TUM)

INFORMATION ON SOME PROJECTS CALLING FOR INVESTMENT IN MANG DEN NATIONAL TOURISM ZONE AND ECONOMIC ZONE OF BO Y INTERNATIONAL BORDER GATE (KON TUM)

 

I. THÔNG TIN VỀ SÂN GOLF

1. Dự án đầu tư sân golf Kon Plong, tỉnh Kon Tum, Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1946/QĐ-TTG, ngày 26-11-2009 Về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Sân golf Kon Plông nằm trong quy hoạch Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, khu du lịch này nằm trên Quốc lộ 24 nối Kon Tum với Quảng Ngãi; nằm trên trục Đông Tây đi qua Cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) và 8 tỉnh: Ubon Ratchathani, Sisaket (Thái Lan), Champasak, Salavan, Sêkông, Attapeu (Lào), Quảng Ngãi, Bình Định, (Việt Nam).

Sân golf KonPlong có quy mô 18 lỗ hoặc 36 lỗ, với diện tích sử dụng đất khoảng 123 đến 200 ha; xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia.

2. Cơ chế, chính sách

- Về thời hạn thuê đất: Không quá 50 năm; nếu dự án có tổng mức đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn chậm thì được phép cho thuê tối đa không quá 70 năm.

- Giá thuê đất và rừng:

+ Giá thuê đất rừng sản xuất (hạng 4): 2.000đồng/m2/năm.

+ Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định 05 năm; hết thời hạn ổn định, nếu giá đất do UBND cấp tỉnh quy định và công bố có sự biến động không quá 20% so với giá đất để tính tiền thuê đất tại thời điểm xác định đơn giá thuê đất lần trước đó thì Sở Tài chính (đối với trường hợp tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất), UBND cấp huyện (đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất) quyết định đơn giá thuê đất cho thời hạn tiếp theo. Trường hợp giá đất do UBND cấp tỉnh quy định và công bố có sự biến động từ 20% trở lên so với đất để tính tiền thuê đất tại thời điểm xác định đơn giá thuê đất lần trước đó thì Sở Tài chính chủ trì, xác định lại và trình UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp làm cơ sở để Sở Tài chính (đối với trường hợp tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất), UBND cấp huyện (đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất) quyết định điều chỉnh đơn giá thuê của thời hạn (05 năm) tiếp theo.

- Giá thuê rừng tự nhiên hoặc rừng trồng là rừng sản xuất: Bình quân 17 triệu đồng/ha cho cả chu kỳ dự án (số liệu cho thuê thực tế theo kết quả khảo sát, đánh giá trữ lượng rừng cho thuê trên).

3. Yêu cầu đối với nhà đầu tư

Phải triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định và bảo đảm tiến độ thực hiện dự án ngay sau khi được cấp phép đầu tư; những dự án xây dựng sân golf đã được cấp phép mà sau 12 tháng không triển khai sẽ thu hồi giấy phép đầu tư; phải hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng không quá 48 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

 II. THÔNG TIN SÂN BAY TAXI MĂNG ĐEN

1. Đây là danh mục dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư thời kỳ 2011-2020 của tỉnh Kon Tum được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-TTg, ngày 20-4-2011 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020. Là danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND, ngày 06-10-2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

2. Quy mô dự kiến: 100 ha, vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ;

3. Mục đích đầu tư: Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương, khách du lịch, nhà đầu tư.

 

I. INTRODUCE ON GOLF COURSE INFORMATION

1. Investment project of KonPlong golf course, Kon Tum province, Vietnam was approved by the Prime Minister in Decision No. 1946/QD-TTG, dated 26/11/2009 approving the Planning on Vietnam golf course until 2020.

KonPlong golf course is planned to locate in Mang Den National Ecotourism Zone, this Tourism Zone lies on Highway 24 linking Kon Tum province to Quang Ngai province; locate on the East-West axis going through Bo Y border gate (Kon Tum province) and 8 provinces: Ubon Ratchathani, Sisaket (Thailand), Champasak, Salavan, Se Kong, Attapeu (Laos), Quang Ngai, Binh Dinh (Vietnam).

KonPlong golf course has the scope of 18 holes or 36 holes, with area of ​​land use from 123 to 200 ha; building according to national standards.

2. Mechanisms and policies

- Lease term: Not exceeding 50 years. If the project with total investment is large and the payback time is slow, it will be allowed to lease no more than 70 years.

-  The price for lease land and forests:

+ The price for lease production forest land (rank 4): 2,000 VND/m2/year.

+ The price for lease land of each project is stable for 05 years. Out of this period, if the land price is regulate by the Provincial People's Committee and announce to fluctuate no more than 20% comparing to land price for lease at the time for determining in the previous lease price, Department of Finance (in case of economic organizations, the Vietnamese residing overseas, foreign organizations, foreign individuals rent land), District People's Committee (for the case of households and individuals rent land) decide the price of land lease for the subsequent period. In case the land price set by Provincial People's Committee shall regulate and announce that the fluctuation of 20% or more over the land for the land rent at the time of determined times in the previous lease price, the Department of Finance determine again and submit to the Provincial People's Committee to decide and adjust accordingly as the basis for the Department of Finance (in case of economic organizations, the Vietnamese residing overseas, foreign organizations and individuals foreign rent land), District People's Committee (for the case of households and individuals rent land) decide to adjust lease price of period (05 years) in next time”

- The price for rent natural forest or plantation is production forests: Average of 17 million VND/ha for the whole project cycle (actual rental data by survey results and evaluation of forest reserve for lease the above).

3. Requirements for investors:

 To implement the investment procedures as prescribed and ensure progress of project implementation as soon as licensed; projects building golf course have been licensed but the project is not deployed after 12 months, it will be revoked investment license; the project must be completed and put into use not more than 48 months from the date of the authority licensing.                       

II. INFORMATION ON MANG DEN TAXI AIRPORT

1. This is a list of prioritized projects for investment study of period 2011-2020 of Kon Tum province was approved by the Prime Minister in Decision No. 581/QD-TTg, dated 20-4-2011 on the approval of planning overall socio-economic development of Kon Tum province until 2020. As the list of projects calling for investment of Kon Tum province of  period 2011-2015 was approved by the People's Committee of Kon Tum province in Decision No. 1055/QD-UBND, dated 06-10-2011 of the People's Committee  of Kon Tum province.

2. Estimated scale: 100 ha, investment capital about 1,000 billion;

3. Investment purpose: To meet travel needs of locals, tourists and investors.

Phòng THCL  
     
 Các tin khác:
      Icon  Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen
      Icon  Công ty cổ phần du lịch Quảng Ngãi
      Icon  Trường Đại học Ubon Ratchathani Rajabhat Vương quốc Thái Lan
      Icon  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC