Thứ 3, ngày 28 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ      [INFOGRAPHIC] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm      Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4094591
Số người online: 7495
   Thông tin cơ bản các tỉnh
 Thông tin cơ bản kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi (Việt Nam)
7/26/2012 4:49:27 PM     
 

THÔNG TIN CƠ BẢN KINH TẾ - XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NGÃI - VIỆT NAM

SOCIAL ECONOMIC BASIC INFORMATION QUANG NGAI PROVINCE (VIET NAM)


                                                                                                   Sông Trà - Cầu Trà Khúc

Quảng Ngãi là một tỉnh thuộc vùng duyên hải miền Trung Việt Nam, Quảng Ngãi có vị trí mang tầm chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam và Hàng lang kinh tế Đông - Tây. Có diện tích tự nhiên 5.135,2 km2, với 1 thành phố và 13 huyện; dân số hơn 1,3 triệu người.

Có nền kinh tế tăng trưởng vượt bậc, bình quân hàng năm giai đoạn (2006-2010) là: 18,94%; GDP bình quân đầu người tăng từ 322 USD năm 2005 lên 1.228 USD năm 2010; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 30% năm 2005 lên 58,95% năm 2010; Kim ngạch xuất khẩu đạt 270 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 14.500 tỷ đồng.

Quảng Ngãi có cả đường bộ, đường sắt, đường không thuận tiện thông suốt và là cửa ngõ quan trọng ra biển đông: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 24A, 24B, đường Đông Trường Sơn; tuyến đường sắt Bắc - Nam; sân bay Chu Lai (tỉnh Quảng Nam) cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 35 km…

Quảng Ngãi có 130 km bờ biển với 5 cảng biển; trong đó cảng biển Dung Quất mang tầm vóc của một cảng quốc tế có khả năng tiếp nhận tàu lên đến 100.000DWT, tàu hàng 30.000-50.000DWT. Có một số bãi biển đẹp như: Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Cổ lũy-cô thôn; khe hai.

Hiện toàn tỉnh có 2.573 doanh nghiệp, 21 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 3,7 tỷ USD. Có Khu kinh tế Dung Quất, nơi có Nhà máy lọc dầu số 1 của Việt Nam, 3 khu công nghiệp tập trung (Tịnh Phong, Phổ Phong và Quảng Phú), 16 cụm công nghiệp, làng nghề.  

Các ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh gồm: Công nghiệp lọc hóa dầu; sản xuất, lắp ráp ô tô; sản xuất động cơ, linh kiện; sản xuất nguyên vật liệu xây dựng cao cấp; sản xuất chế biến nông lâm sản; chế biến sản phẩm sau đường; chế biến thủy sản…

Núi Ấn - Sông Trà

Quảng Ngãi có 24 di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia và hơn 100 di tích cấp tỉnh như: Núi Ấn sông Trà, Thiên Bút phê vân, Bệnh xá Đặng Thị Trâm, chứng tích Sơn Mỹ, di chỉ văn hóa Sa Huỳnh, địa đạo Đám Toái… Đặc biệt một Trường Lũy cổ dài 127,4 km được xây dựng từ giữa thế kỷ 16 được phát hiện ở Quảng Ngãi, đây là Trường lũy cổ xưa nhất Đông Nam Á có giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử và kiến trúc.

Cơ sở hạ tầng du lịch và các tuyến du lịch đã phát triển mạnh trong những năm qua; có nhiều khách sạn, nhà nghỉ như: Mỹ Trà, petro Sông Trà, petrosetco Tower…

Trên địa bàn tỉnh có 3 trường Đại học: Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Đại học Tài chính - kế toán; đại học công nghiệp - cơ sở miền trung.

Quang Ngai is a province in the South Central Coast region of Vietnam. It has a strategic position in the heart-land economic zone of Central Vietnam and West-East economic corridor. It is divided into a city and 13 districts. Covered with an area of 5,135.2 km2, Quang Ngai province has a population of 1.3 million.

Quang Ngai's economy has grown significantly, average 18.94%/ year (2006-2010). Average GDP/ person increased from 322 USD in 2005 to 1,228 USD in 2010. Economic structure has shifted powerfully. The proportion of construction industry rose from 30% in 2005 to 58.95% in 2010. Export turnover reached $270 million.  Budget revenue in the province reached 14,500 billion VND.

There are roadways, railways and airways in Quang Ngai Province which are very convenient and an important access to the East Sea including National Roads 1A, 24A, 24B and Truong Son East Road, North-South Railway, Chu Lai Airport (Quang Nam province) 35 km away from Quang Ngai City.

The seaboard length of Quang Ngai is 130 km with 5 seaports, among which Dung Quat Port carries stature of an international port and has the possibility of receiving 100,000 DWT ships or 30.000-50.000DWT ships. There are a few beautiful beaches such as My Khe, Sa Huynh, Co Luy - Co Thon, and Khe Hai.

There are 2,573 enterprises, 21 Foreign Direct investments with a total registered capital of 3.7 billion USD. There are Viet Nam's No. 1 petroleum refinery in Dung Quat Economic Zone, 3 industrial parks (Tinh Phong, Pho Phong and Quang Phu) and 16 industrial clusters and business village.

Main industries include oil aeration filtering industry, car assembling production,  engine and spare parts production, high quality construction stock production, forest product production processing, sugar processing and seafood processing

There are 24 relics which are ranked the national historic cultural relic and more than 100 relics ranked provincial level historic cultural relic such as An mountain Tra river, Thien But comment on stratum, Dang Thi Tram Infirmary, Son My relics, Sa Huynh cultural remains, and Dam Toai Highway. Particularly  Truong Luy ancient 127.4 km long built in the middle of 16th century was discovered in Quang Ngai. This is the most ancient one in South East Asia which has specially cultural, historic, and architectural value.

Tourism infrastructure and travel routes have been developing significantly in recent years. There are a variety of hotels, guest houses like My Tra, Petro Song Tra, and Petrosetco Tower.

There are 3 universities in Quang Ngai Province such as Pham Van Dong University, Finance and Accounting University and University of Industry - Base in Central Vietnam.


 
Phòng THCL  
     
 Các tin khác:
      Icon  Tình hình cơ bản kinh tế - xã hội tỉnh Atapeu (Lào)
      Icon  Tình hình cơ bản kinh tế - xã hội tỉnh Sê Kông (Lào)
      Icon  Tình hình cơ bản kinh tế - xã hội tỉnh Salavan (Lào)
      Icon  Thông tin cơ bản kinh tế - xã hội tỉnh Champasak (Lào)
      Icon  Thông tin về tỉnh Si Sa Ket, Thái Lan
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC