Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Tin mới:   Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể      Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 22 tháng 5 năm 2023 đến 28 tháng 5 năm 2023)      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 04 huyện và thành phố Kon Tum      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4230355
Số người online: 2479
   TIN HOẠT ĐỘNG
 Thông báo về nhu cầu thu hút công chức năm 2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
6/6/2012 1:13:12 PM     
 

THÔNG BÁO

về nhu cầu thu hút công chức năm 2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum V/v phê duyệt kế hoạch thu hút cán bộ, sinh viên về công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2012;

Căn cứ Hướng dẫn số 661/SNV-CCVC, ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Sở Nội vụ V/v hướng dẫn triển khai kế hoạch thu hút công chức, viên chức năm 2012,

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum thông báo nhu cầu thu hút công chức năm 2012 của Sở theo chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại tỉnh (quy định tại Quyết định 44/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) như sau:

1. Số lượng cần tuyển: 02 chỉ tiêu

2. Vị trí công tác cần thu hút:

- Công tác tham mưu tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: 01 chỉ tiêu.

- Công tác tham mưu tổng hợp về kế hoạch đầu tư phát triển: 01 chỉ tiêu.

3. Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

- 01 Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển

- 01 Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

(Cả hai đều có bằng tốt nghiệp cử nhân kinh tế hệ chính quy)

4. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn đăng ký dư tuyển;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu, nếu cá nhân đã hợp đồng làm việc tại cơ quan, đơn vị thì nộp sơ yếu lý lịch mẫu 2c ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan, tổ chức);

- Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi cư trú cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy chứng nhận sức khỏe (đúng mẫu quy định, do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời han 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí thu hút và tiêu chuẩn ngạch công chức (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực);

- Đối với cá nhân đã hợp đồng làm việc tại cơ quan, đơn vị thì bổ sung thêm các loại giấy tờ sau: Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của cá nhân, có nhận xét, đánh giá và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi công tác về mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; Bản sao hợp đồng lao động; Bản sao các quyết định lương gần nhất; Bản sao sổ BHXH hoặc bản kê thời gian công tác có đóng BHXH; Các quyết định khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

5. Thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 01 tháng 6 năm 2012.

Thời gian kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 31 tháng 8 năm 2012.

6. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Phòng Tổ chức hành chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum. Số điện thoại: 0603. 864277 ; số fax: 0603. 864253.

                                                         SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM

Xem toàn văn Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại đây

Phòng Tổ chức hành chính  
     
 Các tin khác:
      Icon  Khen thưởng thành tích tổ chức Hội nghị
      Icon  Cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
      Icon  Sở Kế hoạch và Đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua năm 2011
      Icon  Đại hội Chi đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2012-2014
      Icon  Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tổng hợp chiến lược
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC