Thứ 2, ngày 5 tháng 6 năm 2023
Tin mới:   Kết luận Thanh tra lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại UBND Thành phố Kon Tum      Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6      Ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.vn” tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số      Lịch công tác tuần (Từ ngày 29 tháng 5 năm 2023 đến 04 tháng 6 năm 2023)      Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ      Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum      Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4243969
Số người online: 1139
   Thông báo
 Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 01-6-2012
6/5/2012 7:51:50 AM     
 

THÔNG BÁO

Kết quả cuộc họp giao ban ngày 01-6-2012

 

              Tại cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, Phó các phòng, ban, bộ phận ngày 01 tháng 6 năm 2012; sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Tổng hợp chiến lược báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2012, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Giám đốc Sở kết luận như sau:

I. Các vấn đề đã thống nhất tại cuộc họp:

1. Đổi tên Phòng Tổ chức hành chính thành Văn phòng Sở theo đúng Quyết định 54/2009/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc ban hành qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum. Giao Trưởng phòng Tổ chức hành chính dự thảo văn bản trình Giám đốc Sở xem xét, ký ban hành.

2. Thành lập Phòng Pháp chế theo quy định tại Nghị định 55/2011/NĐ-CP, ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ và kết luận của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Giao Trưởng phòng Tổ chức hành chính dự thảo Quyết định thành lập Phòng Pháp chế, trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định trong tháng 6-2012; đồng thời tham mưu Giám đốc Sở về nhân sự của Phòng Pháp chế.

3. Thống nhất chuyển hồ sơ, tài liệu của bộ phận một cửa công tác thẩm định sang kho mới (Phòng bảo vệ cũ); chuyển Phòng Hỗ trợ đầu tư qua nơi làm việc của bộ phận một cửa công tác thẩm định (hiện nay) để dành nơi làm việc cho bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các lĩnh vực: Thẩm định, đăng ký kinh doanh, hỗ trợ đầu tư (thuộc Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư).

4. Giao Văn phòng Sở phối hợp với Phòng Thẩm định rà soát, xác định các tài liệu, hồ sơ dự án không còn sử dụng nhưng chưa đến thời hạn tiêu hủy thì dồn lại 01 kho; các tài liệu thường sử dụng thì lưu trữ theo quy định trong một kho để dễ tra cứu.

5. Các Phòng: Thẩm định, Hỗ trợ đầu tư, Đăng ký kinh doanh và bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Văn phòng Sở sắp xếp, sử dụng lại bàn ghế, tủ hồ sơ và các trang thiết bị cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, không đặt vấn đề mua sắm thêm tài sản.

6. Giao Phòng Tổng hợp chiến lược chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban thuộc Sở tham mưu điều chỉnh lại Quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác giữa các phòng, ban thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum (theo Quyết định số 2113/QĐ-SKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2010  của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) cho phù hợp với thực tế; trong đó chú ý cập nhật các vấn đề, nội dung công việc đã được Giám đốc Sở giao cho các Phòng, bộ phận thực hiện sau khi ban hành Quyết định 2113/QĐ-SKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2010.

7. Đối với Chương trình 30A: Giữ nguyên cơ chế theo dõi, quản lý đã ban hành, cụ thể: Chương trình 30A (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia) do Phòng Kinh tế - Văn xã theo dõi, tổng hợp chung; còn nguồn vốn Chương trình 30A (nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương) do Phòng Tổng hợp chiến lược theo dõi, quản lý.

8. Đối với kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng: Phòng Kinh tế - Văn xã theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, chủ đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành.

9. Đối với một số chương trình, dự án lớn đang thực hiện: Sắp tới, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cùng với một số ngành đi kiểm tra thực tế để có hướng chỉ đạo điều chỉnh cụ thể, làm cơ sở cho việc bố trí kế hoạch các năm tới.

10. Các đồng chí Lãnh đạo Sở, các phòng, ban, bộ phận nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định 20/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Giao Phòng Tổng hợp chiến lược dự thảo Phiếu xử lý tài liệu để áp dụng thống nhất trong các phòng, ban, bộ phận thuộc Sở. Phiếu xử lý tài liệu (bản gốc) sẽ được lưu trữ  tại văn thư cùng với Công văn đi.

II. Nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6-2012:

A. Nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong tháng 6-2012:

- Hoàn thành văn kiện và thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ PT12.

- Hoàn chỉnh các nội dung, tài liệu trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 4.

B. Nhiệm vụ trọng tâm của các phòng, ban, bộ phận:

1. Phòng Tổng hợp chiến lược:

- Tiếp tục triển khai những công việc còn dở dang tháng trước:

+ Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu thực hiện Văn bản số 493/TTg-KTTH, ngày 12 tháng 4 năm 2012 về thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án ở các huyện nghèo theo NQ30A.

+ Hoàn chỉnh trình UBND tỉnh về mức hỗ trợ thực hiện chính sách xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020.

+ Rà soát, điều chỉnh chính thức kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011.

+ Tham mưu UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 13 của Chính phủ về các gíải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hỗ trợ thị trường.

+ Hoàn thành dự thảo Báo cáo về kết quả hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh năm 2010-2012 .

+ Báo cáo Bộ KHĐT về kết quả đầu tư trụ sở xã và kế hoạch giai đoạn tới

- Tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn (2013-2015).

- Tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; đánh giá bổ sung kết quả phát triển KT-XH năm 2011 (trình HĐND tỉnh).

- Tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đạt 70% mức tiêu chuẩn của đô thị loại II (trình HĐND tỉnh).

- Hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá kết quả ba năm thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum (Trình BCH Đảng bộ tỉnh)

- Hướng dẫn triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013.

- Tổng hợp ý kiến tham gia đối với tập thể BTV Tỉnh ủy và cá nhân các Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

- Tổ chức thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Kon Plông, Kon Rẫy  và Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum khi có lịch của UBND tỉnh.

- Tổ chức triển khai rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các xã dọc tuyến biên giới.

- Tổng hợp tham mưu chủ trương đầu tư quý II.

- Phối hợp phân bổ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2011.

- Dự thảo Phiếu xử lý tài liệu để áp dụng thống nhất trong các phòng, ban, bộ phận thuộc Sở.

- Rà soát, tham mưu điều chỉnh lại Quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác giữa các phòng, ban thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.

- Dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2013 ngay sau khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- Hướng dẫn các huyện triển khai kế hoạch vốn Chương trình phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt Nam Lào và Việt Nam - Campuchia.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 cho chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên (22.351 triệu đồng).

- Đề xuất xử lý một số tờ trình của địa phương, đơn vị.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán NSNN.

2. Phòng Kinh tế văn xã:

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ dở dang theo thông báo số 738/TB-SKHĐT ngày 04/5/2012

+ Trình UBND tỉnh ban hành "Giải pháp, cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn”.

+ Hoàn thành Kế hoạch hành động để thực hiện Quy hoạch phát triển  nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020.

+ Dự thảo Văn bản đôn đốc các ngành, địa phương xây dựng Chương trình/kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh.

- Phối hợp các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ và dự toán ngân sách thực hiện các CTMTQG năm 2012 (sau khi đã được Thường trực HĐND tỉnh thông qua).

3. Phòng Thẩm định:

- Về công tác thẩm định: Tiếp tục tổ chức thẩm định các dự án/BCKTKT đủ điều kiện. (3)

- Về kế hoạch đấu thầu: Tiếp tục thẩm định kế hoạch đấu thầu (mỗi khi có hồ sơ và đủ điều kiện).

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện các công trình trọng điểm kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh.

- Hướng dẫn cho các BQL rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh về nội dung xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu thiết kế giao khoán quản lý bảo vệ rừng năm 2012.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo giám sát đánh giá tổng đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng 6 tháng đầu năm 2012.

- Tham mưu một số nội dung khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu để quản lý công tác này một cách chặt chẽ và hiệu quả.

- Tiếp tục chuẩn bị các nội dung để triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ về công tác đấu thầu năm 2012 (Quyết định  số: 2178 /QĐ-SKHĐT ngày 20 tháng 12  năm 2011 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư);

4. Phòng Đăng ký kinh doanh:

- Phòng tiếp tục tham gia là thành viên Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Kon Tum.

- Tiếp tục thực hiện công việc thường xuyên về cấp giấy Chứng nhận ĐKKD và các công việc khác do Giám đốc giao.

5. Phòng Kinh tế đối ngoại

- Triển khai Kế hoạch số 03 - KH-BCĐ ngày 12/01/2012 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại

- Cung cấp Danh mục FDI cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với Bộ Ngoại giao về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế

- Góp ý dự thảo Thông tư quy định kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài

- Đề xuất UBND tỉnh nội dung làm việc Ban Biên tập ấn phẩm Việt Nam – Lào, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

6. Phòng Thanh tra:

- Công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Kon Plông.

- Phối hợp với Phòng Đăng ký kinh doanh triển khai kiểm tra 42 doanh nghiệp theo kế hoạch trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2012.

- Tham gia lớp tập huấn về kỹ năng tổng hợp, phân tích, viết báo cáo do Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 10/6 đến 13/6/2012.

- Tham gia học lớp nâng cao kỹ năng tiếp dân, xử lý đơn thư kiếu nại tố cáo.

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và công việc khác do Lãnh đạo Sở giao.

7. Phòng Tổ chức hành chính:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở gửi phiếu xin ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân đối với tập thể lãnh đạo Sở và cá nhân cán bộ chủ chốt để tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4.

- Đề nghị các phòng tự kiểm tra rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ (nếu có); gửi về Phòng TC-HC trước ngày 07/6/2012 để tổng hợp báo cáo 6 tháng đầu năm.

- Đề nghị các Phòng hoàn chỉnh việc lập Hồ sơ lưu trữ năm 2012; từ ngày 15/6/2012 bộ phận Văn thư –lưu trữ sẽ đi kiểm tra cụ thể ở các phòng.

- Dự thảo Quyết định đổi tên Phòng Tổ chức hành chính thành Văn phòng Sở. Dự thảo Quyết định thành lập Phòng Pháp chế và tham mưu về nhân sự của Phòng Pháp chế trong tháng 6 năm 2012.

- Sắp xếp, bố trí nơi làm việc và đưa bộ phận một cửa, một cửa liên thông đi vào hoạt động ổn định, nền nếp.

- Phối hợp rà soát, sắp xếp hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

8. Phòng Hỗ trợ đầu tư:

- Tiếp tục tham mưu thực hiện các công việc còn dở dang.

- Xây dựng Đề án cơ chế một cửa về hỗ trợ đầu tư; trình Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Tiếp tục rà soát các dự án đã cho chủ trương để tham mưu UBND tỉnh thu hồi nếu quá hạn hoặc nhà đầu tư không triển khai các thủ tục theo quy định.

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và các dự án đã được UBND tỉnh cho chủ trương để báo cáo UBND tỉnh.

- Hoàn thiện Quy định về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện
 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

9. BQL Dự án Kon Tum - LHQ; Ban chuẩn bị dự án hợp tác với UNFPA và UNICEF:

-  Phối hợp với UNICEF, UNFPA theo dõi tiến độ phê duyệt Đề cương chi tiết Dự án.

-  Lập KH tổng thể năm 2012-2013 cho các hợp phần của Dự án chu kỳ tiếp theo.

          -  Tiếp tục quyết toán với Sở Tài chính về tài chính dự án.

-  Quyết toán các hoạt động còn lại của Dự án.

10. Ban chuẩn bị Dự án giảm nghèo bền vững Khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum

- Tập trung chuẩn bị tốt chương trình, nội dung làm việc với đoàn tư vấn nghiên cứu (làm việc với tỉnh từ ngày 11/6 đến 15/6/2012).

- Làm việc với Sở Tài chính để đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí hoạt động BCB và lập báo cáo nghiên cứu khả thi cấp tỉnh sau khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Triển khai nội dung thảo luận tại Hà Nội ngày 25/5/2012: Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức hội thảo xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi cấp tỉnh cho Ban chuẩn bị, UBND huyện, các phòng ban của huyện, xã điểm của các huyện trong vùng dự án (tổ chức tại tỉnh từ ngày 08 đến 09/6/2012).

- Phối hợp với tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giảm nghèo cấp tỉnh (dự kiến từ khi tư vấn triển khai đầu tháng 6 đến 28/8/2012).

- Cập nhật thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu kịp thời các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị dự án

11. Công tác khác:

- Hoàn thành Văn kiện và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ PT12.

- Tổ Biên tập Trang thông tin điện tử duy trì thường xuyên hoạt động của Trang thông tin điện tử.

- Các phòng, ban duy trì thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 của Sở.(3) gồm các dự án: Đường GTNT làng Nông Kon, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi,;Đ/c dự án kè chống sạt lở sông Đăk Bla đoạn qau làng Plêi Đôn và làng Kon Rờ Bàng TP. Kon Tum; Đ/c dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Tân Điền, TP Kon Tum; Đ/c Đường GTNTkết hợp PCCCR huyện Đăk Glei; Đ/c TMĐT Đường Hai Bà Trưng huyện Sa Thầy; Sơn quét vôi, sửa chữa khu vệ sinh khoa khám và hệ thống cấp nước khu vệ sinh khoa nội - Bệnh viện đa khoa tỉnh

Phòng Tổng hợp chiến lược  
     
 Các tin khác:
      Icon  Thông báo về nhu cầu thu hút công chức năm 2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
      Icon  Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 04 tháng 5 năm 2012
      Icon  Thông báo về kết quả cuộc họp giao ban ngày 28-3-2012
      Icon  Thông báo về Chương trình công tác năm 2012
      Icon  Hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về rà soát, đăng ký danh mục dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2013-2015
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC