Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Tin mới:   Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể      Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 22 tháng 5 năm 2023 đến 28 tháng 5 năm 2023)      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 04 huyện và thành phố Kon Tum      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4230392
Số người online: 2486
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần 21
5/21/2012 9:32:58 AM     
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 năm 2012)
Thứ, ngày Buổi Nội dung công tác  
‚
Ngày 21/5/2012
Sáng 07h00': Hội ý cơ quan đầu tuần  
07h15': Hội ý Lãnh đạo đầu tuần  
08h00': Dự họp góp ý dự thảo kế hoạch "Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGDTH và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn", tại Sở Giáo dục và Đào tạo KTVX
  14h00': Dự họp tại Trung tâm XTĐT-TM-DL về tìm hiểu cơ hội đầu tư của Công ty OLAM HTĐT
ƒ
Ngày 22/5/2012
Sáng Đi kiểm tra tình hình tại huyện Kon Rẫy cùng với Chủ tịch UBND tỉnh Đ/c Tuấn
Dự lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2012 tại Trường THCS THSP Lý tự Trọng (Chờ giấy mời) KTVX
Chiều 13h30: Dự họp về rà soát, đánh giá lại quy hoạch phát triển các công trình thủy điện gắn với việc sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi trả dịch vụ môi trường rừng...(tại phòng họp số 01 - UBND tỉnh) Đ/c Bắc, HTĐT
„
Ngày
23/5/2012
Sáng 8h00: Thẩm định BCKTKT: Kho bảo quản hiện vật, phim ảnh tài liệu bảo tàng tỉnh (4,9 tỷ đồng) và Tiểu dự án tăng cường trang thiết bị, phương tiện cơ sở vật chất cho thanh tra giao thông vận tải tỉnh (Phòng họp số 2 của Sở) Đ/c Tuấn; TĐ; TH; KTVX
Đi làm việc với UBND huyện Kon Plông về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư sau khi cấp giấy chứng nhận đầu tư Đ/c Bắc, HTĐT
9h00: Dự họp bàn về đầu tư DA bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh tại Phòng họp số 1-UBND tỉnh (chờ Giấy mời) Đ/c Chí,  KTVX
Chiều 13h30: Họp thông qua nội dung của chủ sở hữu chuẩn bị Đại hội thường niên Công ty cổ phần khai thác công trình thủy lợi Đ/c Chí, ĐKKD
15h00: Họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra huyện Kon PLông, tại phòng họp số 02 của Sở Đ/c Tuấn; Đ/c Chí; Đoàn Thanh tra
…
Ngày
24/5/2012
Sáng Làm việc  
Chiều 13h30: Dự họp tại UBND tỉnh cho ý kiến về một số nội dung trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X (Phòng họp lớn UBND tỉnh) Đ/c Tuấn, THCL
†
Ngày
25/5/2012
Sáng Đi công tác tại Hà Nội (dự hội nghị triển khai Dự án Giảm nghèo bền vững Tây Nguyên do Bộ KHĐT chủ trì) Đ/c Tuấn
Chiều Làm việc  
‡
Ngày
26/5/2012
Sáng Trực một cửa tiếp nhận và trả kết quả đăng ký kinh doanh ĐKKD
       
                                                                                     
       
   
       
       
                                                                            

Phòng Tổng hợp chiến lược  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần 20
      Icon  Lịch công tác tuần 19
      Icon  Lịch công tác tuần 18
      Icon  Lịch công tác tuần 17
      Icon  Lịch công tác tuần 16
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC