Thứ 4, ngày 7 tháng 6 năm 2023
Tin mới:   Kết luận Thanh tra lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại UBND Thành phố Kon Tum      Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6      Ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.vn” tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số      Lịch công tác tuần (Từ ngày 29 tháng 5 năm 2023 đến 04 tháng 6 năm 2023)      Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ      Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum      Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4255163
Số người online: 415
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ
3/24/2023 3:19:32 PM     
  Ngày 27/02/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp ký Quyết định số 46/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
Anh Trong tin
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen. Ảnh: V.H
 

 Nội dung chính của Đề án như sau:

Mục tiêu chung: Huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh phát triển nông nghiệp trên cơ sở áp dụng thành tựu khoa học công nghệ và tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng giá trị gia tăng các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh gắn với thị trường tiêu thụ và nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu đến năm 2025

- Tập trung sản xuất các sản phẩm, ngành hàng nông nghiệp hàng hóa chủ lực ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao để nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ chiếm 20-25% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Trong đó, các sản phẩm, ngành hàng nông nghiệp hàng hóa chủ lực gồm sản xuất hoa, cây cảnh ứng dụng công nghệ cao; sản xuất rau an, chè, cây ăn quả, dược liệu hữu cơ; sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao, trồng rừng thâm canh; chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

- Hình thành 05 Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các huyện, thành phố trên cơ sở 12 vùng nông nghiệp được đánh giá, dự báo có khả năng đáp ứng tiêu chí Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm: 02 Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Rau, củ, quả (190,0 ha tại huyện Kon Plông; 50 ha tại thành phố Kon Tum); 01 Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hoa các loại 52,0 ha tại huyện Kon Plông; 04 Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Cây ăn quả (300 ha tại thành phố Kon Tum; 300 ha tại huyện Đăk Tô; 300 ha tại huyện Đăk Hà; 300 ha tại huyện Ia H’Drai); 04 Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Cà phê vối (300 ha tại thành phố Kon Tum; 358 ha tại huyện Đăk Glei; 300 ha tại huyện Đăk Tô; 1.939 ha tại huyện Đăk Hà); 01 Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Dược liệu 2.800 ha tại huyện Tu Mơ Rông.

- Hình thành 07 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thu hút 05 dự án đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 05 cơ sở ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến sâu các sản phẩm nông lâm thuỷ sản có sức cạnh tranh cao; xây dựng ít nhất 10 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia.

Định hướng đến 2030: Đẩy mạnh ứng dụng trên diện rộng công nghệ cao trong nông nghiệp để sản xuất các sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao; đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ của tỉnh chiếm 25-30% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp; toàn tỉnh có 10 vùng nông nghiệp, 15 doanh nghiệp nông nghiệp được công nhận ứng dụng công nghệ cao, 10 cơ sở chế biến sâu có sức cạnh tranh cao; duy trì các sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia. Ngành kinh tế nông nghiệp hàng hóa của tỉnh có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

07 NHÓM NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của Trung ương và của tỉnh Kon Tum đã ban hành.

2. Tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ

3. Quản lý nhà nước trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ngành công nghiệp chế biến

4. Cơ chế chính sách thúc đẩy nghiên cứu, phát triển thị trường, hỗ trợ xuất khẩu nông sản

5. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

6. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

7. Bố trí, huy động các nguồn lực đầu tư thực hiện Đề án

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, tỉnh Kon Tum thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
      Icon  Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023
      Icon  [Infographic] Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
      Icon  Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới
      Icon  Đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC