Thứ 4, ngày 7 tháng 6 năm 2023
Tin mới:   Kết luận Thanh tra lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại UBND Thành phố Kon Tum      Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6      Ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.vn” tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số      Lịch công tác tuần (Từ ngày 29 tháng 5 năm 2023 đến 04 tháng 6 năm 2023)      Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ      Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum      Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4256328
Số người online: 426
   Thông báo
 Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 04 tháng 5 năm 2012
5/7/2012 9:42:58 AM     
Anh Trong tin
 

THÔNG BÁO

Kết quả cuộc họp giao ban ngày 04-5-2012


Tại cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, Phó các phòng, ban, bộ phận ngày 04 tháng 5 năm 2012; sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Tổng hợp chiến lược báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2012, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở kết luận như sau:

I. Các vấn đề đã thống nhất tại cuộc họp:

1. Đối với các Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện: Thống nhất giao cho Phòng Tổng hợp chiến lược chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan thẩm định Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Đề án, trình Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt (trừ trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở quyết định riêng).

2. Về việc thẩm tra nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án đầu tư theo Chỉ thị 1792/CT-TTg, ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ: Giao Phòng Tổng hợp chiến lược chủ trì, phối hợp với Phòng: Thẩm định; Kinh tế - Văn xã; Kinh tế đối ngoại tham mưu Giám đốc Sở văn bản phân công nhiệm vụ và việc phối hợp giữa các phòng khi thẩm tra nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư.

           3. Thống nhất phân công đồng chí Trần Văn Chí, Phó Giám đốc Sở làm Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định các Đề án:

          - Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo tỉnh Kon Tum đến năm 2015.

          - Đề án Khôi phục, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

           - Đề án Khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

4. Thống nhất tạm dừng chủ trương sửa chữa xe Ford của cơ quan.

II. Nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5-2012:

A. Nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong tháng 5-2012:

- Hoàn thành các văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ PT12.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH-ANQP 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; đánh giá bổ sung kết quả phát triển KT-XH năm 2011.

B. Nhiệm vụ trọng tâm của các phòng, ban, bộ phận:

1. Phòng Tổng hợp chiến lược:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH-ANQP 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; đánh giá bổ sung kết quả phát triển KT-XH năm 2011.

- Hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá kết quả ba năm thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum (trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 5)

- Trình UBND tỉnh về một số chính sách xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020.

- Tổ chức thẩm định một số Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện (Đăk Glei, Ngọc Hồi, Kon Plông, Kon Rẫy nếu đủ điều kiện).

- Tổ chức triển khai rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các xã dọc tuyến biên giới sau khi họp Hội đồng thẩm định quy hoạch Đăk Glei; Kon Rẫy.

- Làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước: Kiểm toán Chương trình 167 và 30A.

- Chuẩn bị nội dung và phối hợp với Tạp chí Kinh tế và Dự báo để xuất bản chuyên trang (sau khi được UBND tỉnh thống nhất chủ trương và kinh phí).

- Gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính về Quy hoạch vùng ... của tỉnh theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị thẩm định.

- Phối hợp phân bổ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2011.

- Đề xuất xử lý một số tờ trình của địa phương, đơn vị.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán NSNN.

- Tham mưu UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương về các nguồn vốn, dự án chưa được phép triển khai trong kế hoạch 2012 (hiện tại còn 92 tỷ đồng TW chưa cho thực hiện).

- Tham mưu thực hiện Văn bản số 493/TTg-KTTH, ngày 12 tháng 4 năm 2012 về thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án ở các huyện nghèo theo NQ30A.

- Đối với 02 nhiệm vụ: Điều chỉnh một số nội dung của Quyết định 28/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2013-2015: các nội dung này chờ Nghị định của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn mới triển khai tiếp.

2. Phòng Kinh tế văn xã:

- Hoàn thành các công việc còn dở dang:

+ Hoàn thành xây dựng kế hoạch giúp xã Đăk Ruồng phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

+ Trình UBND tỉnh ban hành "Giải pháp, cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn”.

+ Hoàn thành Kế hoạch hành động để thực hiện Quy hoạch phát triển  nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020.

+ Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các ngành, địa phương xây dựng Chương trình/kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh

- Sau khi Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch các CTMTQG năm 2012 (dự kiến trong tuần tới), thực hiện các công việc:

  + Tham mưu phân bổ kinh phí các CTMTQG.

  + Tham mưu kiện toàn BCĐ các CTMTQG.

  + Tham mưu thành lập lại tổ chuyên viên giúp việc BCĐ các CTMTQG.

            - Tổ chức họp thẩm định Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo tỉnh Kon Tum đến năm 2015. (Họp chiều thứ sáu, ngày  11/05/2012).

            - Tổ chức họp thẩm định 2 Đề án “Khôi phục, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Đề án “Khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum đến năm 2020”.

3. Phòng Thẩm định:

- Tiếp tục tổ chức thẩm định các dự án/BCKTKT đủ điều kiện, gồm các dự án:

+ Đường GTNT làng Nông Kon, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

+ Kho bảo quản hiện vật, phim ảnh tài liệu bảo tàng tỉnh

+ Tiểu dự án tăng cường trang thiết bị, phương tiện cơ sở vật chất cho thanh tra Giao thông vận tải tỉnh

+ Sửa chữa, cải tạo phòng y học nhiệt đới + hành lang + WC và nhà trạm thị trấn - Trung tâm y tế huyện Đăk Hà.

+ Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề Trung tâm dạy nghề Sa Thầy

+ Điều chỉnh TMĐT các công trình: Trụ sở làm việc Huyện ủy huyện Kon Rẫy; Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Kon Rẫy; đường Hai Bà Trưng huyện Sa Thầy

+ Điều chỉnh: dự án kè chống sạt lở sông Đăk Bla đoạn qua làng Plêi Đôn và làng Kon Rờ Bàng TP. Kon Tum; Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Tân Điền, thành phố Kon Tum; Đường GTNT kết hợp PCCCR huyện Đăk Glei.

- Tiếp tục thẩm định kế hoạch đấu thầu.

- Xử lý, tham mưu một số công việc khác([1])

4. Phòng Đăng ký kinh doanh:

- Hoàn chỉnh Chương trình thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

- Phòng tiếp tục tham gia là thành viên tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Kon Tum.

- Tham mưu công nhận Ban vận động thành lập Hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum; phối hợp vận động thành lập Hội doanh nghiệp tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải thể Câu lạc bộ doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện công việc thường xuyên về cấp giấy Chứng nhận ĐKKD và các công việc khác do Giám đốc giao.

5. Phòng Kinh tế đối ngoại

- Báo cáo tình hình triển khai FDI quý I năm 2012.

- Đề xuất UBND tỉnh một số công tác có liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị Ủy ban điều phối CLV 8 về Tam giác phát triển CLV (thành lập tổ công tác với thường trực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh khảo sát và đề xuất phương án đầu tư, sửa chữa cơ sở hạ tầng).

- Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao xem xét tổ chức Hội nghị thưởng đỉnh ba Thủ tướng.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động sau Hội nghị hợp tác phát triển tháng 12 năm 2011:

+ Đôn đốc các tỉnh có ý kiến về Quy chế hợp tác, nhân sự đầu mối,....

+ Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức chuyến khảo sát du lịch qua tám tỉnh.

- Tiếp tục xây dựng Đề án định hướng hợp tác.

- Đề xuất bài tham luận nhân Năm Đoàn kết hữu nghị Việt – Lào.

- Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Campuchia.

6. Thanh tra Sở:

- Kết thúc thanh tra thực tế, Báo cáo kết quả thanh tra và trình Dự thảo kết luận thanh tra về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại UBND huyện Kon Plông.

7. Phòng Tổ chức hành chính:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện các bước theo kế hoạch của Tỉnh ủy để tiến hành kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở và cán bộ chủ chốt theo tinh thần Nghị quyết TW4.

- Đề nghị các phòng thu hồi, xử lý tài liệu năm 2010 đưa vào lưu trữ (đối với các phòng chưa thu hồi).

- Rà soát và đề nghị nâng lương thường xuyên tháng 6/2012 cho CBCC.

- Tham mưu thực hiện chế độ, chính sách mới về lương tối thiểu và phụ cấp công vụ từ 01/5/2012.

- Xin ý kiến Lãnh đạo Sở về việc xử lý vật tư, tài sản sau kết quả kiểm kê.

- Hoàn thành quyết toán nhà để xe cho cán bộ công chức.

8. Phòng Hỗ trợ đầu tư:

- Tiếp tục tham mưu thực hiện các công việc còn dở dang và các nhiệm vụ khác theo chức năng của phòng.

- Tiếp tục rà soát các dự án đã cho chủ trương để tham mưu UBND tỉnh thu hồi nếu quá hạn hoặc nhà đầu tư không triển khai các thủ tục theo quy định.

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và các dự án đã được UBND tỉnh cho chủ trương để báo cáo UBND tỉnh.

- Hoàn thiện Quy định về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện
 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

9. BQL Dự án Kon Tum – LHQ; Ban chuẩn bị dự án hợp tác với UNFPA và UNICEF:

- Tiếp tục quyết toán với Sở Tài chính về tài chính dự án.

- Tiếp tục quyết toán các hoạt động còn lại của Dự án.

- Phối hợp với UNICEF, UNFPA theo dõi tiến độ phê duyệt Đề cương chi tiết Dự án.

- Lập kế hoạch tổng thể năm 2012-2013 cho các hợp phần của Dự án chu kỳ tiếp theo.

- Các công việc khác.

10. Ban chuẩn bị dự án giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên:

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định thành lập Ban chuẩn bị dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

11. Công tác khác:

- Tổ Công tác biên tập các văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ PT12 triển khai xây dựng và hoàn thành các văn kiện.

- Tổ Biên tập Trang thông tin điện tử duy trì thường xuyên hoạt động của Trang thông tin điện tử.

- Các phòng, ban duy trì thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 của Sở.([1]) : Xử lý phát sinh tăng giảm thiết bị thuộc công trình Trung tâm dạy nghề huyện Đăk Hà; Xử lý điều chỉnh quy mô công trình Mở rộng Trụ sở làm việc của BQL khu kinh tế tỉnh; Tiếp tục theo dõi, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện các công trình trọng điểm kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh; Tiếp tục chuẩn bị các nội dung để triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ về công tác đấu thầu năm 2012 (Quyết định  số: 2178 /QĐ-SKHĐT ngày 20 tháng 12  năm 2011 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư).

 

Phòng Tổng hợp chiến lược  
     
 Các tin khác:
      Icon  Thông báo về kết quả cuộc họp giao ban ngày 28-3-2012
      Icon  Thông báo về Chương trình công tác năm 2012
      Icon  Hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về rà soát, đăng ký danh mục dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2013-2015
      Icon  Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 28-02-2012
      Icon  Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết các hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC