Thứ 2, ngày 27 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ      [INFOGRAPHIC] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm      Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4092985
Số người online: 6398
   Đầu tư công
 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023
1/19/2023 1:04:26 AM     
  Ngày 17/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 141/UBND-KTTH về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.
Anh Trong tin
Hình ảnh minh họa
 

Tại Công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư (gọi tắt là các đơn vị, địa phương) thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thường trực Tỉnh ủy tại các văn bản nêu trên nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công giao đầu năm 2023, gắn với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng đầu tư công; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Trong đó, lưu ý tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương:

- Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan trong việc thực hiện phân bổ, giao chi tiết và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án; đối với các dự án đã bố trí vốn để khởi công mới thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để kịp tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị và nguyên, nhiên vật liệu phục vụ thi công,... đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, nhất là vào các tháng mùa khô.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn khối lượng vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng.

- Thủ trưởng các đơn vị, địa phương: (i) Phân công cụ thể cá nhân trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân từng dự án; (ii) Tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; (iii) Lựa chọn chủ đầu tư, ban quản lý dự án có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án; yêu cầu ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án; kiên quyết cắt Hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng; (iv) Tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần với các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 còn lại và các kế hoạch được trung ương bổ sung trong năm.

- Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đạt được mục tiêu đã đề ra.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc, không để xảy ra tình trạng chậm giao kế hoạch vốn, tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư, nhất là theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện dự án. 

- Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh ngay kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng về thủ tục sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo thẩm quyền được giao hoặc tham mưu báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trường hợp vượt thẩm quyền.

3. Sở Nội vụ: 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong trường hợp không kịp thời thực hiện phân bổ, giao chi tiết và đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của các dự án dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp, phải điều chuyển vốn cho các dự án khác hoặc nộp trả ngân sách, gây mất vốn theo quy định.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
   File đính kèm:CVUB - Ve day nhanh tien do giai ngan 2023.pdf
 Các tin khác:
      Icon  Về lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
      Icon  Bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025
      Icon  Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công đến ngày 31 tháng 8 năm 2022
      Icon  UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch các dự án khởi công mới năm 2022
      Icon  Đôn đốc thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2022
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC