Thứ 2, ngày 27 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ      [INFOGRAPHIC] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm      Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4093170
Số người online: 6990
   Kế hoạch đầu tư công năm 2023
 Thông báo điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 của các dự án thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả
1/18/2023 11:47:47 PM     
  Trên cơ sở Thông báo số 63/TB-SKHĐT ngày 24/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả và đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Văn phòng thường trực ban điều hành Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả) tại Công văn số 03/VP-BĐH ngày 17/01/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:
 

1. Điều chuyển kế hoạch nguồn vốn nước ngoài năm 2022 của các dự án thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. Thời gian giải ngân: Kế hoạch năm 2022 thực hiện giải ngân đến ngày 31 tháng 01 năm 2023.

3. Đề nghị chủ đầu tư:

- Căn cứ vào tiến độ cấp vốn của nhà tài trợ và tiến độ thực hiện của các tiểu dự án, chỉ được giải ngân nguồn vốn nước ngoài trong phạm vi mức vốn được thông báo theo Văn bản này.

- Quản lý, sử dụng các nguồn vốn trên đúng mục đích và thanh, quyết toán đúng quy định của Chương trình.

4. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Chương trình), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Văn phòng thường trực ban điều hành Chương trình):

- Hướng dẫn, chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được thông báo theo đúng quy định của Chương trình.

- Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2982/UBND-KT ngày 06 tháng 11 năm 2017.

- Cập nhật số liệu về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 của Chương trình lên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công theo đúng quy định.

Tải Thông báo tại đây.

Tải Phụ lục kèm theo tại đây./.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Thông báo giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2023
      Icon  Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
      Icon  Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC