Thứ 4, ngày 7 tháng 6 năm 2023
Tin mới:   Kết luận Thanh tra lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại UBND Thành phố Kon Tum      Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6      Ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.vn” tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số      Lịch công tác tuần (Từ ngày 29 tháng 5 năm 2023 đến 04 tháng 6 năm 2023)      Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ      Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum      Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4255030
Số người online: 406
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2022
1/12/2023 11:26:28 PM     
  Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh năm 2022, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2023, tại Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2023.
 

 Kon Tum có tổng diện tích tự nhiên 967.418,35 ha. Trong đó, diện tích rừng và đất lâm nghiệp 780.514,14 ha; diện tích rừng 610.612,54 ha, tương ứng độ che phủ rừng đạt 63,12%; diện tích chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp 169.901,6 ha.

Kết quả thực hiện năm 2022

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được các cấp, các ngành xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Công tác xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo điều hành được thực hiện kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Lâm nghiệp được duy trì thường xuyên bằng nhiều hình thức thích hợp; công tác phòng cháy chữa cháy rừng được chủ động, đạt được kết quả quan trọng khi không xảy ra cháy rừng; công tác giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng, hộ gia đình cơ bản theo Kế hoạch; hoạt động chuyển mục đích sử dụng rừng được thực hiện chặt chẽ.

Trong năm đã trồng mới 5.212,83ha, đạt 115,84% kế hoạch; trồng cây phân tán đạt 1.585.295 cây, đạt 263,43% kế hoạch; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 1.174,98 ha; khai thác gỗ rừng trồng 64.357,83 m3, khai thác nhựa thông 104.444 kg, cu ly 77,2 tấn, lồ ô 20.000 cây.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo đã xác định 09 nhiệm vụ được tổ chức trong năm 2023. Một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách và pháp luật về lâm nghiệp, các đề án và chương trình mục tiêu quốc gia; nghiên cứu đánh giá nhằm xác định các vấn đề trọng tâm trong quản lý, bảo vệ rừng, trồng mới 15.000 ha rừng trong giai đoạn 2020 - 2025 và trồng mới 4.000 ha rừng ngay trong năm 2023; rà soát, đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt ”Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương trong lãnh, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đưa kết quả công tác quản lý, bảo vệ rừng của địa phương, đơn vị mình làm tiêu chí chính để đánh giá, xếp loại và thi đua hng năm.”, điểm 9 mục V của Báo cáo có yêu cầu.

Phòng Kinh tế Ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23-6-2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
      Icon  Thành phố Kon Tum trở thành đô thị loại II
      Icon  Inforgraphic: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2022
      Icon  Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2023
      Icon  Công bố chỉ số giá xây dựng của tỉnh Kon Tum năm 2022
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC