Thứ 4, ngày 7 tháng 6 năm 2023
Tin mới:   Kết luận Thanh tra lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại UBND Thành phố Kon Tum      Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6      Ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.vn” tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số      Lịch công tác tuần (Từ ngày 29 tháng 5 năm 2023 đến 04 tháng 6 năm 2023)      Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ      Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum      Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4255027
Số người online: 405
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23-6-2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
1/12/2023 8:43:51 PM     
  Ngày 12-12-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 76-KH/TU thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23-6-2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Anh Trong tin
Lòng hồ Thủy điện Thượng Kon Tum. Ảnh: Nguyễn Ban
 

    Nội dung chính của Kế hoạch như sau:

1. Mục tiêu tổng quát:

Đảm bảo lưu lượng, trữ lượng, nâng cao chất lượng nguồn nước phục vụ dân sinh và nhu cầu sản xuất, kinh doanh; có cơ chế để người dân được tiếp cận, sử dụng nguồn nước công bằng, hợp lý. Chủ động tích trữ, điều hòa, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước, gắn với bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước, ứng phó hiệu quả với các tình huống thảm họa, thiên tai liên quan đến nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2025: Phấn đấu 95% hộ gia đình ở thành thị và 60% hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất; cơ bản sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp, chưa đủ khả năng chống lũ theo thiết kế.

- Đến năm 2030: Phấn đấu 100% hộ gia đình ở thành thị và 80% hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; hoàn thành sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp, thiếu năng lực phòng, chống lũ; bước đầu khắc phục tình trạng suy thoái, ô nhiễm nguồn nước tại một số lưu vực sông, suối, hệ thống công trình thủy lợi; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Đến năm 2045: Bảo đảm hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; chủ động được nguồn nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội; dự báo, cảnh báo dài hạn để xử lý ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; kiểm soát và khắc phục tình trạng suy thoái, ô nhiễm nguồn nước tại các lưu vực sông, suối, hệ thống công trình thủy lợi.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23-6-2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới

2. Tham gia hoàn thiện chính sách về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

3. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thủy lợi, tài nguyên nước và điều tra cơ bản, đánh giá trữ lượng nguồn nước

4. Chủ động tích trữ, điều hòa, phân phối nguồn nước, đáp ứng yêu cầu sử dụng nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước

6. Phòng, chống, giảm thiểu tác động bất lợi do thiên tai liên quan đến nước và biến đổi khí hậu

7. Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước

8. Tăng cường bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn sinh thủy, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước

9. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh nguồn nước 

Triển khai Kế hoạch số 76-KH/TU, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 4402/UBND-NNTN ngày 28-12-2022 chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai một số nội dung như sau:

 - Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Kế hoạch số 36-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch trên và chính sách, pháp luật có liên quan nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người dân đối với công tác bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới; xác định đây nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Các nội dung vượt thẩm quyền báo cáo đề xuất gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết quả thực hiện, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2023 để xem xét, ban hành thực hiện; đồng thời theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định.

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Thành phố Kon Tum trở thành đô thị loại II
      Icon  Inforgraphic: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2022
      Icon  Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2023
      Icon  Công bố chỉ số giá xây dựng của tỉnh Kon Tum năm 2022
      Icon  Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với khai thác, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Kon Tum
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC