Thứ 2, ngày 27 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ      [INFOGRAPHIC] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm      Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4092983
Số người online: 6388
   Thông báo
 Thông báo nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2023
1/12/2023 6:05:55 PM     
  Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm được cấp có thẩm quyền giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Sở, các phòng, ban, trung tâm, đơn vị, bộ phận tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 01 năm 2023.
 

Theo đó, trong tháng 01 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục phối hợp với đơn vị Tư vấn hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, trình Hội đồng thẩm định quốc gia theo quy định.

2. Thẩm định việc giao kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của các huyện, thành phố.

3. Xây dựng Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại:

- Thông báo số 661-TB/TU ngày 23 tháng 12 năm 2022 về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế" đối với Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thông báo số 653-TB/TU ngày 19 tháng 12 năm 2022 về kết quả giám sát công tác cải cách hành chính đối với Đảng ủy và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Tham mưu Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; Báo cáo Đoàn giám sát Quốc hội về triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

5. Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo đề nghị của Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

6. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; tình hình thực hiện thẩm định dự án, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2022.

7. Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 4416/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và tổ chức thực hiện Kết luận số 1595/KL-TTCP ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ.

8. Tham mưu xây dựng kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đối với các nội dung chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh.

9. Báo cáo công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2022.

10. Chuẩn bị công tác hậu cần và tổ chức trực Tết Nguyên Đán năm 2023.

11 Tiếp tục rà soát, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
   File đính kèm:Nhiem vu cong tac thang 01.2023.pdf
 Các tin khác:
      Icon  THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2022
      Icon  Công tác thu hút đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông
      Icon  Sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022
      Icon  Hưởng ứng tham gia Cuộc thi “tìm hiểu lịch sử đặc biệt quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022”
      Icon  Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC