Thứ 4, ngày 7 tháng 6 năm 2023
Tin mới:   Kết luận Thanh tra lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại UBND Thành phố Kon Tum      Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6      Ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.vn” tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số      Lịch công tác tuần (Từ ngày 29 tháng 5 năm 2023 đến 04 tháng 6 năm 2023)      Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ      Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum      Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4255028
Số người online: 404
   TIN HOẠT ĐỘNG
 Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)
1/10/2023 11:17:05 PM     
  Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý, theo yêu cầu tại Văn bản số 66/UBND-NNTM ngày 09 tháng 01 năm 2023.
 

  Đất đai là vật chất mà bất kỳ hoạt động nền sản xuất nào cũng cần đến. Hội nghị quốc tế về Môi trường ở Rio de Janeiro, Brazil, 1993 đã định nghĩa đất đai “là một diện tích cụ thể của bề mặt trái đất bao gồm tất cả những gì cấu thành của môi trường sinh thái ở trên và dưới bề mặt đó như: khí hậu bề mặt, thổ nhưỡng, các dạng địa hình, mặt nước, các lớp trầm tích sát bề mặt cùng với mạch nước ngầm và các khoáng sản có trong lòng đất, động thực vật, trạng thái định cư của con người, các kết quả của con người trong quá khứ và hiện tại để lại (san nền, hồ chứa nước hay hệ thống tưới tiêu thoát nước, đường sá, nhà cửa…)”

   Với ý nghĩa quan trọng của mình, trong Hiến pháp năm 2013, Điều 53 xác lập hình thức sở hữu của đất đai “là tài sản công, thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”, đồng thời khẳng định tính chất và vai trò của đất đai tại Điều 54 là “đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước….”.

   Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được thực hiện nhằm cụ thể hóa mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đt, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, và Kế hoạch số 329/KH-UBTVQH15 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

   Mục đích của việc lấy ý kiến Nhân dân nhằm “phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện nguyện vọng của Nhân dân…; tạo sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân….; nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật…”, Điều 2 Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 có nêu.

   Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 cũng đề ra yêu cầu của việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân; đối tượng, nội dung và hình thức lấy ý kiến; thời gian lấy ý kiến Nhân dân; Phân công trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến Nhân dân.

   Theo Điều 5, thời gian lấy ý kiến Nhân dân bắt đầu từ ngày 03 tháng 01 năm 2023 và kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2023.

Phòng Kinh tế Ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
      Icon  Lịch tiếp công dân năm 2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
      Icon  Chiều ngày 04/01/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023.
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
      Icon  Chi đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hỗ trợ, giúp đỡ 01 thanh thiếu niên yếu thế giai đoạn 2022-2024
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC