Thứ 2, ngày 27 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ      [INFOGRAPHIC] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm      Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4093165
Số người online: 6970
   TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
 TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2022
1/3/2023 5:16:13 PM     
 

 

Loại đăng ký

Doanh nghiệp/ĐVTT

Loại hình DN

Trong kỳ

Cung kỳ

Tỷ lệ so với cùng kỳ
năm trước

1.Số doanh nghiệp đăng ký thành lập

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

57

67

-14,93

Công ty hợp danh

0

0

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

77

53

45,28

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

197

178

10,67

Doanh nghiệp tư nhân

3

3

0

Tổng số

334

301

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

28

20

40

Địa điểm kinh doanh

229

76

201,32

Văn phòng đại diện

8

13

-38,46

Tổng số

265

109

 

Tổng số

 

599

410

 

10. Hoạt động trở lại

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

10

6

66,67

Công ty hợp danh

0

0

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

32

30

6,67

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

64

59

8,47

Doanh nghiệp tư nhân

7

9

-22,22

Tổng số

113

104

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

8

8

0

Địa điểm kinh doanh

12

11

9,09

Văn phòng đại diện

0

1

-100

Tổng số

20

20

 

Tổng số

 

133

124

 

11. Cảnh báo / Vi phạm/ Thu hồi

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

19

11

72,73

Công ty hợp danh

0

0

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

26

10

160

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

93

75

24

Doanh nghiệp tư nhân

4

27

-85,19

Tổng số

142

123

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

11

-100

Địa điểm kinh doanh

0

0

 

Văn phòng đại diện

0

5

-100

Tổng số

0

16

 

Tổng số

 

142

139

 

12. Giải thể tự nguyện

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

6

8

-25

Công ty hợp danh

0

0

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

11

7

57,14

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

27

28

-3,57

Doanh nghiệp tư nhân

3

4

-25

Tổng số

47

47

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

8

13

-38,46

Địa điểm kinh doanh

52

35

48,57

Văn phòng đại diện

6

4

50

Tổng số

66

52

 

Tổng số

 

113

99

 

13. Giải thể do thu hồi, tòa án

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

0

 

Công ty hợp danh

0

0

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0

0

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

0

0

 

Doanh nghiệp tư nhân

0

0

 

Tổng số

0

0

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

0

 

Địa điểm kinh doanh

0

0

 

Văn phòng đại diện

0

0

 

Tổng số

0

0

 

Tổng số

 

0

0

 

2.Số vốn đăng ký (tỷ đồng)

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

2764

4863,41999

-43,17

Công ty hợp danh

0

0

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1488,948

620,8171605

139,84

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1636,31

1612,05

1,5

Doanh nghiệp tư nhân

4,5

4,2

7,14

Tổng số

5893,758

7100,48715

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

0

 

Địa điểm kinh doanh

0

0

 

Văn phòng đại diện

0

0

 

Tổng số

0

0

 

Tổng số

 

5893,758

7100,48715

 

3.Số doanh nghiệp đã giải thể

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

6

8

-25

Công ty hợp danh

0

0

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

11

7

57,14

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

27

28

-3,57

Doanh nghiệp tư nhân

3

4

-25

Tổng số

47

47

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

8

13

-38,46

Địa điểm kinh doanh

52

35

48,57

Văn phòng đại diện

6

4

50

Tổng số

66

52

 

Tổng số

 

113

99

 

4.Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

11

11

0

Công ty hợp danh

1

0

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

55

42

30,95

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

92

75

22,67

Doanh nghiệp tư nhân

15

9

66,67

Tổng số

174

137

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

21

12

75

Địa điểm kinh doanh

13

13

0

Văn phòng đại diện

1

0

 

Tổng số

35

25

 

Tổng số

 

209

162

 

5.Số lần đăng ký thay đổi

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

100

91

9,89

Công ty hợp danh

0

0

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

109

99

10,1

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

137

107

28,04

Doanh nghiệp tư nhân

5

7

-28,57

Tổng số

351

304

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

23

34

-32,35

Địa điểm kinh doanh

42

65

-35,38

Văn phòng đại diện

9

4

125

Tổng số

74

103

 

Tổng số

 

425

407

 

6. Đăng ký mẫu dấu

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

0

 

Công ty hợp danh

0

0

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0

0

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

0

0

 

Doanh nghiệp tư nhân

0

0

 

Tổng số

0

0

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

0

 

Địa điểm kinh doanh

0

0

 

Văn phòng đại diện

0

0

 

Tổng số

0

0

 

Tổng số

 

0

0

 

7. Chuyển đổi loại hình

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

11

4

175

Công ty hợp danh

0

0

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

8

2

300

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

14

14

0

Doanh nghiệp tư nhân

0

0

 

Tổng số

33

20

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

0

 

Địa điểm kinh doanh

0

0

 

Văn phòng đại diện

0

0

 

Tổng số

0

0

 

Tổng số

 

33

20

 

8. Thông báo thay đổi

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

24

33

-27,27

Công ty hợp danh

0

0

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

31

44

-29,55

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

70

76

-7,89

Doanh nghiệp tư nhân

3

1

200

Tổng số

128

154

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

19

8

137,5

Địa điểm kinh doanh

1

2

-50

Văn phòng đại diện

0

0

 

Tổng số

20

10

 

Tổng số

 

148

164

 

9. Thông báo giải thể

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

11

10

10

Công ty hợp danh

0

0

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

27

19

42,11

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

51

55

-7,27

Doanh nghiệp tư nhân

3

5

-40

Tổng số

92

89

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

0

 

Địa điểm kinh doanh

0

0

 

Văn phòng đại diện

0

0

 

Tổng số

0

0

 

Tổng số

 

92

89

 

Phòng ĐKKD  
     
 Các tin khác:
      Icon  TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 12 NĂM 2022
      Icon  TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 01/12 ĐẾN NGÀY 15/12 NĂM 2022
      Icon  TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 11 NĂM 2022
      Icon  TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 01/11 ĐẾN NGÀY 15/11 NĂM 2022
      Icon  TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 10 NĂM 2022
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC