Thứ 2, ngày 27 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ      [INFOGRAPHIC] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm      Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4093126
Số người online: 6854
   TIN ĐẦU TƯ
 UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh việc trình điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh
12/9/2022 4:15:48 PM     
  Ngày 08 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký ban hành Văn bản số 4179/UBND-KTTH yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác chấn chỉnh việc trình điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Nội dung cụ thể như sau:
Anh Trong tin
Ảnh minh họa
 

         Thời gian qua, mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu hạn chế việc trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên, qua theo dõi vẫn có nhiều dự án trình điều chỉnh chủ trương do lỗi sơ sót từ việc chủ quan của các chủ đầu tư. Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác (gọi chung là các đơn vị, địa phương):

1. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2440/UBND-HTKT ngày 16 tháng 7 năm 2021 về việc triển khai các thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 938/UBND-KTTH ngày 05 tháng 4 năm 2022 về việc hạn chế điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; nhất là việc khắc phục tình trạng trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhiều lần liên quan đến thay đổi các nội dung chi tiết của dự án (như quy mô đầu tư dự án, cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ đầu tư, địa điểm thực hiện,...).

2. Từ nay trở đi, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ không xem xét việc điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án do lỗi sơ sót từ chủ quan của các chủ đầu tư trong quá trình lập chủ trương đầu tư.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này; đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trước khi trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương các dự án, tránh xảy ra trường hợp phải điều chỉnh chủ trương do sai sót trong quá trình lập chủ trương đầu tư như trong thời gian qua.

 

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Chấn chỉnh việc trình điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh
      Icon  Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum
      Icon  Chấm dứt hoạt động dự án Khai thác mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 6 thuộc ranh giới xã Ya Ly, xã Ya Xiêr và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Việt Trung - Gia Lai
      Icon  Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen của Công ty Cổ phần Măng Đen
      Icon  Phê duyệt dự án Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC