Chủ nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2023
Tin mới:   Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch      Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số và phát triển báo chí đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050      Thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực năm 2023 (lần 1)      Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023      Thông báo chi tiết kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2023 theo tiến độ nguồn thu (đợt 1 và 2)      UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 5/2023       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4265409
Số người online: 515
   Thông báo
 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2022
11/15/2022 8:37:05 PM     
  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum thông báo tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 như sau:
 

         1. Số lượng người làm việc cần tuyển: 04 người tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó:

- Nhóm  Tư vấn, dịch vụ hỗ trợ phát triển và thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư (Hạng III): 03 người.

- Nhóm Thực hiện chương trình khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp (Hạng III): 01 người

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể:

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: Chi tiết tại phụ lục kèm theo Thông báo số 69/TB-SKHĐT ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 kèm theo Kế hoạch này: 30 ngày, kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022 (trong giờ hành chính của ngày làm việc).

- Địa điểm và bộ phận tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) hoặc gửi theo đường bưu chính.

- Số điện thoại bộ phận tiếp nhận: 02603.797799

4. Lệ phí dự tuyển: Tổ chức thu phí, lệ phí dự tuyển theo quy định.

5. Hình thức, nội dung xét tuyển:

5.1 Hình thức tuyển dụng:

Xét tuyển viên chức theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

5.2 Nội dung xét tuyển và xác định người trúng tuyển:

a) Tổ chức xét tuyển:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2:

+ Hình thức thi: Phỏng vấn.

+ Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Thang điểm (thi phỏng vấn): 100 điểm.

b) Xác định người trúng tuyển:

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo quy định tại Điều 10 và Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐCP của Chính phủ.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Thời gian và địa điểm phỏng vấn:

6.1. Thời gian phỏng vấn:

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1.

Thời gian cụ thể do Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 thông báo đối với thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6.2. Địa điểm phỏng vấn:

Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 12 Nguyễn Viết Xuân, Phường Thắng lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

* Ghi chú: Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 sẽ thông báo và điều chỉnh thời gian phỏng vấn cho phù hợp.

 

Click vào tên văn bản để tải file:

Kế hoạch số 3540/KH-SKHĐT ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thông báo số 69/TB-SKHĐT ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2022.

 

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Công tác thu hút đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông
      Icon  Sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022
      Icon  Hưởng ứng tham gia Cuộc thi “tìm hiểu lịch sử đặc biệt quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022”
      Icon  Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức
      Icon  Thông báo kết quả họp giao ban ngày 10-5-2022
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC