Thứ 5, ngày 1 tháng 6 năm 2023
Tin mới:   Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6      Ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.vn” tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số      Lịch công tác tuần (Từ ngày 29 tháng 5 năm 2023 đến 04 tháng 6 năm 2023)      Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ      Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum      Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể      Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2023       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4234900
Số người online: 1461
   Thông báo
 Thông báo về kết quả cuộc họp giao ban ngày 28-3-2012
3/29/2012 4:57:30 PM     
 

 

THÔNG BÁO

Kết quả cuộc họp giao ban ngày 28-3-2012

 

 

              Tại cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, Phó các phòng, ban, bộ phận ngày 28 tháng 3 năm 2012; sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Tổng hợp chiến lược báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2012, ý kiến tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Sở, các phòng, ban, bộ phận, Giám đốc Sở kết luận như sau:

             I. Các vấn đề đã thống nhất tại cuộc họp:

1. Từ ngày 03 đến ngày 28 tháng 4 năm 2012, đồng chí Giám đốc Sở được cử tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 2 tại Trường Quân sự Quân khu V, thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại Đà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn chỉ đạo các công việc lớn, quan trọng của Sở qua điện thoại và e-mail; đồng thời phân công và ủy quyền cho các đồng chí Phó Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ sau (ngoài các nhiệm vụ đã được phân công cho các đồng chí Phó Giám đốc Sở):

- Ủy quyền đồng chí Nguyễn Đình Bắc, Phó Giám đốc Sở trực tiếp điều hành các công việc hàng ngày của Sở.

- Phân công đồng chí Trần Văn Chí, Phó Giám đốc Sở làm Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện.

- Phân công đồng chí Ngô Việt Thành, Phó Giám đốc Sở xử lý các mảng công việc thuộc Phòng Tổng hợp chiến lược; Phòng Thẩm định.

2. Về việc nghỉ phép hàng năm của cán bộ công chức: Lãnh đạo Sở khuyến khích cán bộ công chức nghỉ phép năm theo chế độ. Trường hợp do yêu cầu công việc không bố trí được thời gian nghỉ phép thì giải quyết chế độ làm thêm cho thời gian không nghỉ phép.

3. Về việc thẩm tra nguồn vốn đối với các dự án: Giao Phòng Thẩm định chủ trì, phối hợp với Phòng Tổng hợp chiến lược và các Phòng chức năng thực hiện. Những vấn đề còn tồn tại trong Kế hoạch năm 2012: Phòng Tổng hợp chiến lược tiếp tục triển khai để hoàn thành.

Từ nay, tất cả các dự án đều phải làm đúng quy trình thẩm định nguồn vốn (trừ các dự án đặc biệt có chỉ đạo riêng của cấp có thẩm quyền).

4. Về nhiệm vụ xúc tiến đầu tư: Giao Phòng Kinh tế đối ngoại chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng thực hiện.

5. Về việc xử lý và gửi báo cáo định kỳ: Đối với các báo cáo tháng, quý: Để đảm bảo tiến độ cập nhật và tổng hợp báo cáo, Lãnh đạo Sở sẽ chuyển bản chính cho Phòng Tổng hợp chiến lược và chuyển bản scan qua e-Office để các phòng chức năng theo dõi, tổng hợp. Các phòng chức năng cần tổng hợp chung các vấn đề nổi bật của các ngành, lĩnh vực do phòng theo dõi để gửi Phòng Tổng hợp chiến lược tổng hợp chung.

6. Về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rững: Thống nhất thực hiện theo quy chế đã ban hành (Phòng Kinh tế - Văn xã theo dõi, quản lý).

7. Về Kế hoạch xây dựng xã Đăk Ruồng đạt các tiêu chí nông thôn mới: Phòng Kinh tế - Văn xã kiểm tra lại Kế hoạch chung của tỉnh; khẩn trương phối hợp với các bộ phận chức năng của huyện Kon Rẫy để hoàn chỉnh, trình Lãnh đạo Sở.

8. Phòng Tổ chức hành chính thường xuyên kiểm tra trụ sở (hệ thống thoát nước, các vết nứt, hệ thống điều hòa, ...) để chủ động đề xuất bảo dưỡng, hoặc sửa chữa  (nếu cần thiết) theo quy định.

II. Nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 4-2012:

A. Nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong tháng 4-2012:

- Tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đạt 70% mức tiêu chuẩn của đô thị loại II (Trình BTV TU).

- Tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU  của Tỉnh ủy khóa XIII về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020; dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh (Trình BTV TU, BCH Đảng bộ tỉnh).

- Hoàn thành các văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ PT12.

B. Nhiệm vụ trọng tâm của các phòng, ban, bộ phận:

1. Phòng Tổng hợp chiến lược:

- Hoàn thành dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả ba năm thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum.

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc ban hành một số chính sách xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020.

- Tham mưu giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ khi Chính phủ chính thức giao vốn.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành địa phương triển khai thực hiện dự án sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính.

- Tổng hợp chủ trương đầu tư quý I-2012 trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu thành lập Tổ công tác biên tập các văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ PT12.

- Hoàn thành các văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ PT12.

- Hoàn chỉnh dự thảo Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đạt 70% mức tiêu chuẩn của đô thị loại II vùng cao, vùng sâu, biên giới (Trình BTVTU, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh).

- Rà soát, điều chỉnh chính thức kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011.

- Tổng hợp, dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH-ANQP 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; đánh giá bổ sung kết quả phát triển KT-XH năm 2011 (báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/5/2012)

- Hướng dẫn, tổng hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn (2013-2015) của tỉnh (khi có chỉ đạo và hướng dẫn của TW).

- Tổ chức thẩm định một số Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện (Đăk Glei, Ngọc Hồi, Kon Plông nếu đủ điều kiện).

- Phối hợp với các phòng ban liên quan tham mưu điều chỉnh một số nội dung của Quyết định 28/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Báo cáo giải ngân vốn đầu tư quý I-2012.

- Đề xuất xử lý một số tờ trình của địa phương, đơn vị.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán NSNN.

2. Phòng Kinh tế văn xã:

- Chuẩn bị các nội dung có liên quan cho việc giao kế hoạch các chương trình MTQG năm 2012 (khi Trung ương giao vốn); Chương trình BVPTR năm 2012 khi đủ điều kiện.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch giúp xã Đăk Ruồng phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới.

- Tham mưu thành lập Hội đồng và tổ chức họp Hội đồng thẩm định 02 Đề án “Khôi phục, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Đề án “Khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum đến năm 2020”.

- Trình UBND tỉnh ban hành "Giải pháp, cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn”.

- Xây dựng Kế hoạch hành động để thực hiện Quy hoạch phát triển  nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020.

- Đôn đốc, kiến tra các ngành, địa phương xây dựng Chương trình/kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh.

3. Phòng Thẩm định:

- Tiếp tục tổ chức thẩm định các dự án/BCKTKT đủ điều kiện([1]),

- Tiếp tục thẩm định kế hoạch đấu thầu (khi có và đủ điều kiện).

- Xử lý, tham mưu một số công việc khác([2])

4. Phòng đăng ký kinh doanh:

- Phòng tiếp tục tham gia là thành viên tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Kon Tum.

- Hoàn thành Chương trình hành động quán triệt và triển khai thực hiện NQ 09 của Bộ Chính trị.

- Hoàn thành báo cáo về nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, bảo đảm vai trò của kinh tế nhà nước trong kinh tế thị trường định hướng XHCN.

- Tiếp tục thực hiện công việc thường xuyên về cấp giấy Chứng nhận ĐKKD và các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

5. Phòng Kinh tế đối ngoại

- Hoàn thiện Đề án vận động vốn nước ngoài (trình Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tháng 4/2012).

- Phối hợp với các các chủ dự án JICA SPL VI  đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký sử dụng vốn dự phòng 20%.

- Báo cáo tổng kết 10 năm về hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tham mưu xây dựng nội dung chuyên đề "Kon Tum tiềm năng và triển vọng đầu tư".

- Góp ý Kế hoạch xúc tiến đầu tư; Kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức về xúc tiến đầu tư

- Báo cáo bố trí vốn đối ứng ODA năm 2012

- Báo cáo tình hình triển khai ODA, FDI quý I năm 2012

6. Phòng Thanh tra:

- Tiếp tục thực hiện thanh tra thực tế về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các công việc khác do Lãnh đạo Sở giao.

 7. Phòng Tổ chức hành chính:

- Thu hồi, xử lý tài liệu năm 2010 đưa vào lưu trữ.

- Triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 141/2011/TT-BTC, ngày 20/10/2011 về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm.

- Lập báo cáo quyết toán dự án nhà để xe.

- Kiểm tra thường xuyên trụ sở để đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa (nếu thấy cần thiết).

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên khác.

8. Phòng Hỗ trợ đầu tư:

- Tiếp tục tham mưu thực hiện các công việc còn dở dang và thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của phòng.

- Tiếp tục rà soát các dự án đã cho chủ trương để tham mưu UBND tỉnh thu hồi nếu quá hạn hoặc nhà đầu tư không triển khai các thủ tục theo quy định.

- Hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra thực tế (từ ngày 27/03/2012 đến 31/03/2012) các dự án trồng cao su đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

- Phối hợp với Phòng Kinh tế đối ngoại để hoàn thiện quy trình về hồ sơ, trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát dự án khu đô thị mới có thể áp dụng đơn giản hoá thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP của Chính Phủ.

9. BQL Dự án Kon Tum - LHQ

- Phối hợp với UNICEF, UNFPA theo dõi tiến độ phê duyệt Đề cương chi tiết Dự án.

- Lập Kế hoạch tổng thể năm 2012-2013 cho các hợp phần của Dự án chu kỳ tiếp theo.

- Quyết toán với Sở Tài chính về tài chính dự án.

- Quyết toán các hoạt động còn lại của Dự án.

- Các công việc khác.

10. Công tác khác:

- Duy trì thường xuyên hoạt động của Trang thông tin điện tử.

- Duy trì thường xuyên hệ thống QLCL ISO 9001-2008 của Sở./.([1]): gồm các dự án như sau: Trung tâm dạy nghề huyện Ngọc Hồi; Sửa chữa Trạm các y tế xã Diên Bình, xã Pô Cô, xã Đăk Trăm; Sửa chữa Trạm y tế xã Sa Nghĩa, Trạm y tế Thị trấn Sa Thầy; Sửa chữa trụ sở, tường rào, ga ra xe - Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh; Nhà chứa chất thải rắn, WC .. Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi;  Đường bao khu dân cư phía Nam TP KonTum (đoạn từ đường HCM đến cầu treo Kon Klor); Đường bao khu dân cư phía Bắc TP KonTum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor).

([2]): Tiếp tục theo dõi, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện các công trình trọng điểm kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh; tiếp tục chuẩn bị các nội dung để triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ về công tác đấu thầu năm 2012 (Quyết định  số: 2178 /QĐ-SKHĐT ngày 20 tháng 12  năm 2011 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư); tham mưu Giám đốc sở thống nhất về thời gian chuẩn hợp liên ngành đề xuất kỹ thuật đối với công trình Đường Sê San 3 – QL14C và đường TL 674 theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy; tiếp tục tham mưu rà soát, điều chỉnh quy mô đầu tư công trình cho phù hợp.

 

Phòng Tổng hợp chiến lược  
     
 Các tin khác:
      Icon  Thông báo về Chương trình công tác năm 2012
      Icon  Hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về rà soát, đăng ký danh mục dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2013-2015
      Icon  Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 28-02-2012
      Icon  Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết các hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản
      Icon  Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 01 tháng 02 năm 2012
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC