Thứ 4, ngày 7 tháng 6 năm 2023
Tin mới:   Kết luận Thanh tra lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại UBND Thành phố Kon Tum      Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6      Ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.vn” tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số      Lịch công tác tuần (Từ ngày 29 tháng 5 năm 2023 đến 04 tháng 6 năm 2023)      Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ      Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum      Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4255128
Số người online: 410
   TIN HOẠT ĐỘNG
 Thảo luận kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
10/18/2022 12:35:52 AM     
  Nhằm hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công, xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2023-2025, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định; trong khoảng thời gian từ ngày 26/9 đến ngày 13/10, Liên ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính đã làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về kế hoạch kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2023-2025.
Anh Trong tin
Quang cảnh buổi thông qua kết quả thảo luận tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
 

Theo đó, mỗi ngày Liên ngành sẽ làm việc trực tiếp với 01 địa phương và chia thành 02 buổi. Buổi sáng: Chia làm 03 tổ thảo luận tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023); Cục Thuế tỉnh (về đánh giá thực hiện thu NSNN 2022 và xây dựng dự toán thu NSNN 2023) và Sở Tài chính (về đánh giá tình hình chi ngân sách năm 2022 và dự toán chi ngân sách 2023). Buổi chiều: Các tổ tập trung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thông qua kết quả thảo luận.

Riêng đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội và đầu tư công, qua thảo luận, nắm tình hình cụ thể, đa số việc giao, thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2022 của các đơn vị cơ bản đúng quy định và đảm bảo tiến độ.

Kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu chính về kinh tế - xã hội năm 2022 của đa số các địa phương hầu hết là đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó chỉ tiêu trồng rừng của một số địa phương đạt khá cao (như Đăk Hà, Kon Rẫy gấp đôi kế hoạch; Thành phố Kon Tum gấp 5 lần kế hoạch). Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn còn một số chỉ tiêu dự kiến không đạt, chủ yếu thuộc lĩnh vực trồng trọt (như Đăk Hà, Ia H’Drai, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Kon Plông,…), chăn nuôi (như Kon Plông, Ngọc Hồi, Đăk Tô), tỷ lệ huy động học sinh ra lớp (như Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Đăk Glei), tỷ lệ bao phủ bảo hiểm (như Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Đăk Glei).

Tính đến tháng 9 năm 2022, nếu không tính kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) vừa được giao thì đa số các địa phương đều có tỷ lệ giải ngân đạt kết quả khá cao so với mức bình quân chung của tỉnh (như Đăk Tô 57%; Đăk Hà 62,3%; Sa Thầy 75,8%; Ia H’Drai 75%; Tu Mơ Rông 74,3%; Thành phố Kon Tum 70,4%; Ngọc Hồi 94%); tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương có kết quả giải ngân đạt thấp (như Kon Rẫy 41%; Đăk Glei 46,4%; Kon Plông 15,2%) và hầu hết các nguồn vốn CTMTQG đều chưa được giải ngân.

Tại các buổi thảo luận, thay mặt Liên ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trực tiếp giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình thực hiện các kế hoạch; đồng thời trả lời các kiến nghị, đề xuất để các huyện, thành phố nắm được tinh thần chung của tỉnh.

Để thực hiện đạt và vượt mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 cũng như chuẩn bị kế hoạch năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, giao kế hoạch đúng với kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất số liệu kế hoạch, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng thực hiện, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tập trung bố trí nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; quan tâm, hỗ trợ kinh phí, cây giống để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến cuối năm, các hộ dân có đất vườn trồng tối thiểu 10 cây ăn quả theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh…

Liên quan đến đầu tư công, Liên ngành đề nghị các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hạn chế tối đa việc kéo dài kế hoạch vốn qua năm sau; sớm xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng quy định (huyện Đăk Hà và Thành phố Kon Tum); thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi nguồn ngân sách nhà nước (huyện Đăk Hà, Kon Rẫy và thành phố Kon Tum); thực hiện đảm bảo việc quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1597/UBND-HTKT ngày 26 tháng 5 năm 2022…

Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc, Liên ngành đề nghị các huyện, thành phố hoàn chỉnh lại Báo cáo kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2023 của địa phương mình và gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Đồng chí Nguyễn Thanh Toàn đạt Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IX - năm 2022
      Icon  Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật của các nhà đầu tư trong thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông
      Icon  Kết quả kiểm tra Dự án đầu tư trồng cây Macadamia, sơ chế và bảo quản hạt Macadamia sau thu hoạch của Công ty TNHH Đăng Vinh
      Icon  Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
      Icon  Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Đăk Tô
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC