Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022)      Sẽ thí điểm triển khai một số chính sách đặc thù tại Vùng Tây Nguyên      Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum      Thông báo chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022      UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum      VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 10 năm 2022      CHI ĐOÀN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2022       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3849812
Số người online: 55
   Kế hoạch ĐTC năm 2022
 Thông báo số 58/TB-SKHĐT ngày 29/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh các Thông báo về nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
10/2/2022 12:03:42 AM     
  Trên cơ sở các thông báo nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư: số 25/TB-SKHĐT ngày 27 tháng 4 năm 2022 về chi tiết kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu (đợt 3); số 37/TB-SKHĐT ngày 05 tháng 7 năm 2022 về việc giao chi tiết kế hoạch năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 và theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3706/STC-TCĐT ngày 16 tháng 9 năm 2022 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án trên hệ thống TABMIS, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:
 

1. Điều chuyển nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 từ dự án không có khả năng giải ngân hết vốn sang dự án có khả năng giải ngân nhưng thiếu vốn đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. Thời gian giải ngân: Kế hoạch năm 2022 thực hiện giải ngân đến ngày 31 tháng 01 năm 2023.

3. Đề nghị các chủ đầu tư:

- Quản lý, sử dụng nguồn vốn trên đúng mục đích và thanh, quyết toán đúng quy định.

- Định kỳ trước ngày 22 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

Tải Thông báo tại đây.

Tải Phụ lục kèm theo tại đây./.

 
Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Thông báo số 56/TB-SKHĐT ngày 12/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Chi tiết về kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu và thông báo điều chỉnh kế hoạch năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài
      Icon  Thông báo số 49/TB-SKHĐT ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển của các dự án được ghi chi vào ngân sách nhà nước tương ứng với số tiền mà nhà đầu tư được trừ vào tiền thu sử dụng đất thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước năm 2022
      Icon  Thông báo số 45/TB-SKHĐT ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu (đợt 5)
      Icon  Thông báo số 44/TB-SKHĐT ngày 05/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân khai chi tiết nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức để trả nợ quyết toán trong năm 2022 (đợt 1)
      Icon  Thông báo số 42/TB-SKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 3)
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC