Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022)      Sẽ thí điểm triển khai một số chính sách đặc thù tại Vùng Tây Nguyên      Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum      Thông báo chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022      UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum      VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 10 năm 2022      CHI ĐOÀN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2022       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3849803
Số người online: 62
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực
9/29/2022 8:43:51 PM     
  Trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả, các chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ.
Anh Trong tin
Vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành
 

 Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 11.510 tỷ đồng, tăng 9,43% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nông - Lâm - Thủy sản tăng 5,93%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 13,94%; Dịch vụ tăng 7,86%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,07%.

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm ước khoảng 2.930 tỷ đồng, đạt 73,25% dự toán địa phương giao và bằng 139,49% so với cùng kỳ. Công tác thu hồi nợ đọng thuế được chỉ đạo triển khai tích cực.

Hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh cơ bản được duy trì ổn định, tăng so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 16.845 tỷ đồng, đạt 73,24% kế hoạch và tăng 18,32% so với cùng kỳ. Công tác phân bổ và đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả.

Tính đến ngày 31/8/2022, tổng kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân 1.226,629 tỷ đồng đạt 55% kế hoạch so với trung ương giao, đạt 50% trên thực nguồn kế hoạch địa phương giao đến tại thời điểm báo cáo. Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2022, giải ngân đạt khoảng trên 60% tổng số kế hoạch Trung ương giao.

Ngành du lịch của tỉnh đã có nhiều khởi sắc và tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là đã tổ chức thành công Diễn đàn Du lịch Kon Tum “Tiềm năng và Triển vọng” và Hội nghị “bàn về giải pháp phát triển sản phẩm du lịch liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022”, gây ấn tượng trong lòng du khách. Trong 9 tháng đầu năm 2022, thu hút 950.000 lượt khách, đạt 105,56% kế hoạch và tăng hơn gấp 05 lần so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu đạt khoảng 248 tỷ đồng, đạt 99,2% kế hoạch và hơn gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tiếp tục được chú trọng. Đã tổ chức xây dựng và chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Từ đầu năm đến nay, đã thu hút 19 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 1.655,6 tỷ đồng, đã thu hút một số nhà đầu tư, tập đoàn có tiềm lực như: Sun Group, Hùng Nhơn, Công ty CP Him Lam, Nutifood, ... đã đến khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản được duy trì và chiều hướng tăng trưởng trở lại sau đại dịch Covid-19. Trong 09 tháng đầu năm 2022, có khoảng 280 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 5.579 tỷ đồng (đạt 102,18% kế hoạch và tăng 95,43% so với cùng kỳ năm trước).

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Đến nay, toàn tỉnh đã có 36 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 22 xã cơ bản đạt chuẩn từ 15 đến 17 tiêu chí, 26 xã đạt chuẩn từ 10 đến 14 tiêu chí, 01 xã đạt chuẩn 8 tiêu chí, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/ xã là 16,14 tiêu chí. Đã có 07 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 19 thôn tại các huyện biên giới đạt chuẩn thôn nông thôn mới theo bộ tiêu chí.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được duy trì thực hiện; trong 9 tháng đầu năm tỉnh đã tổ chức 01 đợt đánh giá công nhận sản phẩm và đã công nhận thêm 09 sản phẩm đạt từ 3 - 4 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh đựợc công nhận từ 3 sao trở lên là 157 sản phẩm.

Các cơ sở giáo dục, đào tạo được sắp xếp cơ bản hợp lý. Công tác xóa bỏ phòng học tạm, mượn trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện, từ đầu năm đến nay đã xóa được 52 phòng học tạm. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được chú trọng, đến nay toàn tỉnh có 186 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Đã tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021-2022 với tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 97,49% (trong đó tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đối với học sinh dân tộc thiểu số là 94,82%).

Chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số được cải thiện. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp trong độ tuổi cơ bản hàng năm tăng; năm học 2022-2023 có 166.620 học sinh ra lớp, đạt 99,59% kế hoạch. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề ước năm 2022 khoảng 15,5%, đạt 77,5% kế hoạch. Công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thực hiện theo đúng lộ trình.

Công tác đào tạo nghề tiếp tục được duy trì; công tác kiểm tra, quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh được quản lý chặt chẽ. Đến nay, tổng số lao động được tạo việc làm là 6.858/5.800, đạt 118,2% kế hoạch năm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động đạt khoảng 18,96%, đạt 96,98% kế hoạch và bằng 108,4% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 11,81%, đạt 99,92% kế hoạch và bằng 102,34% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 được triển khai tích cực theo hướng dẫn của Trung ương, trong đó chủ động bám sát tình hình dịch trong nước và thực tiễn địa bàn để ứng phó kịp thời với diễn biến dịch.

Bên cạnh đó, hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 được đẩy mạnh và đạt tỷ lệ tương đối cao; tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, được kiểm soát tốt; cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum.

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Hướng dẫn thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các CTMTQG
      Icon  Cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
      Icon  UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2022
      Icon  Trồng mới được gần 4.200 ha rừng
      Icon  8 tháng đầu năm 2022: Vốn đầu tư từ NSNN do địa phương quản lý đạt trên 1.678 tỷ đồng
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC