Chủ nhật, ngày 2 tháng 4 năm 2023
Tin mới:   Chủ động, tích cực phòng, chống dịch sốt xuất huyết      UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2023      Giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2) và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW hỗ trợ cho địa phương giai đoạn 2021-2025      Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 2)      Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do xã Đăk Long, xã Đăk Nhoong, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei      Về việc công bố công khai tình hình quản lý tài sản công của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022      Kế hoạch truyền thông nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Kon Tum năm 2023       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4104096
Số người online: 659
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
8/29/2022 11:51:28 PM     
  Sáng 26/8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề để xem xét thông qua một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp.
Anh Trong tin
Quang cảnh Kỳ họp
 

     Các đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghe Minh Hồng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự Kỳ họp có đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh, các sở, ngành của tỉnh và 47/50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại Kỳ họp, trên cơ sở xem xét các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 13 Nghị quyết chuyên đề gồm:

(1) Chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum;

(2) Điều chỉnh đơn vị được giao quản lý dự án và kế hoạch vốn từ Ban Quản lý các dự án 98 sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum;

(3) Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

(4) Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

(5) Quy định cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025;

(6) Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025;

(7) Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

(8) Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

(9) Danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

(10) Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài;

(11) Phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 4);

(12) Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

(13) Quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các nội dung quan trọng trình tại Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết: Đến thời điểm hiện tại Hội đồng nhân dân tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc thể chế hóa quy định của Chính phủ liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Để có thể phát huy cao nhất hiệu quả của các nguồn lực quan trọng này đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương, công khai và có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng nội dung của từng cơ chế cũng như các mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để các tổ chức, đơn vị, địa phương thuận lợi nhất khi triển khai thực hiện và các chương trình mục tiêu sớm được triển khai có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, tạo thu nhập ổn định và nâng cao đời sống cho người dân ở nơi được thụ hưởng của từng chương trình mục tiêu quốc gia.

Căn cứ quy định của Chính phủ và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành, Ủy ban nhân dân các cấp phải phân bổ vốn của từng chương trình theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định; đồng thời, phải quan tâm cân đối, bố trí đủ vốn đối ứng, cho từng dự án, tiểu dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Quá trình tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu cũng như các dự án đầu tư vừa được điều chỉnh, bổ sung tại Kỳ họp; cần phải có giải pháp, biện pháp thật cụ thể, quyết liệt, gắn với phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, người đứng đầu; đồng thời, có cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ bảo đảm phát hiện và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa phát triển nhanh và bền vững hơn.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum.

 

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2022) và 27 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2022)
      Icon  Tháng 8/2022: Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh giảm 0,13%
      Icon  Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
      Icon  Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước
      Icon  Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia với các địa phương
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC