Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Tin mới:   Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể      Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 22 tháng 5 năm 2023 đến 28 tháng 5 năm 2023)      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 04 huyện và thành phố Kon Tum      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4230284
Số người online: 2338
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia với các địa phương
8/1/2022 6:09:56 PM     
  Sáng 29/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.
 

 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc giai đoạn 2021-2025     

      Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tham dự Hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

Dự Hội nghị tại điểm cầu các huyện, thành phố có các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của các huyện, thành phố.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan và địa phương thực hiện.

Cụ thể, tổng số vốn đã giao đạt 92.057,861 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2015, chiếm 92,06% tổng vốn cho các địa phương; giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 là trên 34.000 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022.

Báo cáo từ các địa phương cho thấy, đến hết ngày 26/7, đã có 33/52 địa phương đã trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua nghị quyết phân bổ vốn ngân sách Trung ương, trong đó có 22 địa phương đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn; 7/52 địa phương đang trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 12/52 địa phương còn lại đang trong quá trình xây dựng nghị quyết trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Các bộ, cơ quan và địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương đã chỉ đạo tập trung xây dựng, ban hành, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, tiến độ xây dựng, trình ban hành và ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia còn chậm, chưa đồng bộ, kịp thời. Việc giao kế hoạch vốn năm 2022 chậm dẫn đến việc địa phương chậm triển khai và giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cũng báo cáo kết quả triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, những vướng mắc, khó khăn; đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung nhằm giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ...

 

Đối với tỉnh Kon Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; ban hành Quy chế hoạt động, Chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan thành viên của Ban chỉ đạo; thành lập 03 Tổ công tác và chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động các Tổ công tác của các Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục duy trì Văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới cấp tỉnh, cấp huyện; 10/10 huyện, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo, đồng thời ban hành quy chế hoạt động để triển khai thực hiện. Ở cấp xã, một số địa phương đã hoàn thành công tác kiện toàn, thành lập Ban quản lý xã, Ban giám sát của cộng đồng xã, Ban phát triển thôn đảm bảo năng lực quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

Công tác rà soát, ban hành các văn bản lãnh đạo, các cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các chương trình được tỉnh chú trọng và chủ động triển khai. Trong 7 tháng đầu năm 2022, đã trình cấp có thẩm quyền ban hành khoảng 38 văn bản quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó: đã trình Tỉnh ủy ban hành 01 Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 01 Chỉ thị, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 05 Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 14 Quyết định, 01 Chỉ thị và 04 Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 10 Quyết định, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành 02 Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương đảm bảo theo tiến độ yêu cầu của Trung ương (trước ngày 01 tháng 7 năm 2022). Trong đó:

Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ, giao cho các đơn vị, địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là 2.752.664 triệu đồng. Trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 1.728.068 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 637.726 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 386.870 triệu đồng.

Tổng dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 (đã bao gồm vốn kế hoạch năm 2021 được chuyển nguồn sang năm 2022) đã giao các sở, ngành và địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là 898.432 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 672.411 triệu đồng; vốn sự nghiệp 226.021 triệu đồng). Trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 471.305 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 323.925 triệu đồng; vốn sự nghiệp 147.380 triệu đồng); Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 265.917 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 213.436 triệu đồng; vốn sự nghiệp 52.481 triệu đồng); Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 161.210 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển là 135.050 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 26.160 triệu đồng).

Với sự nỗ lực, đồng lòng, quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đến nay, tỉnh Kon Tum đã có 36 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, 04 xã nông thôn mới nâng cao, 06 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 19 thôn nông thôn mới. Hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh (đến cuối năm 2021 - theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) còn 21.989 hộ, chiếm tỷ lệ 15,32% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó có 20.817 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 94,67% so với tổng số hộ nghèo.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ ban hành các Thông tư, văn bản hướng dẫn của cơ quan để tổ chức thực hiện 3 Chương trình. Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành Nghị quyết phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình trên địa bàn năm 2022.

Đối với các nguồn ngân sách đã được phân bổ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các tỉnh, thành triển khai ngay, đặt mục tiêu giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2022.

Đối với những vướng mắc về nguồn vốn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng chí đề nghị Ủy ban Dân tộc rà soát, hướng dẫn đối với những nội dung thuộc thẩm quyền; trường hợp phát sinh vướng mắc, phải đề xuất hướng xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương từ tỉnh đến huyện, xã phải thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện 3 Chương trình. Các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục rà soát, đánh giá, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để giúp các địa phương thực hiện nhanh nhất; tích cực, quyết liệt thực hiện các mục tiêu của 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời, từ nay đến cuối năm phải thực hiện giải ngân hết tất cả các nguồn vốn đã được phân bổ.

Tin liên quan: Báo Điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum.

 

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Tình hình phát triển kinh tế tháng 7 và 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh
      Icon  Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh
      Icon  TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ QUAN HỆ VIỆT NAM – CAMPUCHIA (Giai đoạn 2017-2022)
      Icon  TÌNH HÌNH VÀ QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM-LÀO GIAI ĐOẠN 2017-2022
      Icon  Kon Tum - Sê Kông: Hợp tác và phát triển
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC