Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022
Tin mới:   Kết luận thanh tra lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông và các đơn vị trực thuộc.      Lịch công tác tuần (Từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022)      Sẽ thí điểm triển khai một số chính sách đặc thù tại Vùng Tây Nguyên      Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum      Thông báo chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022      UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum      VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 10 năm 2022       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3850013
Số người online: 62
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Tình hình phát triển kinh tế tháng 7 và 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh
7/26/2022 2:49:41 PM     
  Trong tháng 7 và 7 tháng năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục có nhiều khởi sắc ở hầu hết các lĩnh vực.
 

      1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Sản xuất nông nghiệp với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung gieo trồng và chăm sóc cây lúa vụ mùa, đảm bảo tiến độ gieo trồng các loại cây hàng năm khác; công tác phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm được giám sát chặt chẽ; sản xuất lâm nghiệp duy trì ổn định; công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được quan tâm.

2. Sản xuất công nghiệp tháng 7/2022 tiếp tục ổn định và tăng trưởng trở lại do các đơn vị đã thích nghi với trạng thái “bình thường mới”; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7 ước tính tăng 1,30% so với tháng trước và tăng 13,01% so với cùng kỳ năm trước do dịch COVID-19 đã được kiểm soát, các doanh nghiệp chủ động hơn về lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn để phục hồi, mở rộng sản xuất.

Tính chung 7 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 19,41% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao như ngành công nghiệp khai thác khoáng sản và ngành sản xuất, phân phối điện; riêng ngành sản xuất điện có chỉ số sản xuất tăng cao nhất (+37,08%).

3. Trong tháng 7/2022, toàn tỉnh có 32 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 314 tỷ đồng, giảm 18% về số doanh nghiệp và giảm 59,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Có 02 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước; 02 doanh nghiệp đã giải thể, bằng so với cùng kỳ năm trước; 08 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, bằng so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng năm 2022, có 224 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 72,26% kế hoạch và tăng 32,5% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký khoảng 4.135 tỷ đồng, đạt 75,73% kế hoạch và giảm 10,53% so với cùng kỳ. Có 90 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 2,27% so với cùng kỳ năm trước; 14 doanh nghiệp đã giải thể, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm trước; 140 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 27,27% so với cùng kỳ năm trước.

4. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt các quy định về lãi suất huy động; mặt bằng lãi suất huy động trong tháng tương đối ổn định, không có sự biến động so với tháng trước. Mặt bằng chung lãi suất cho vay trong tháng tiếp tục duy trì ổn định. Đến 31/7, tổng dư nợ tín dụng toàn địa bàn ước đạt 41.500 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 8,0% (+ 3.061 tỷ đồng) và tăng 1,0% (+392 tỷ đồng) so tháng trước.

5. Công tác phân bổ và đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm; đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả.

Trong 7 tháng năm 2022 tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh nhìn chung đúng theo kế hoạch vốn đã được giao từ nguồn vốn chuyển từ năm 2021 và nguồn vốn theo kế hoạch trung và dài hạn, bên cạnh đó nguồn vốn theo kế hoạch năm 2022 đang được các đơn vị triển khai các khâu chuẩn bị thực hiện dự án.

6. Hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 7/2022 khá sôi động khi đời sống sinh hoạt của người dân trở về trạng thái của những năm trước dịch COVID-19. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 tăng 31,45% so cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 37,55% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều hoạt động hưởng ứng, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh đã được tổ chức thành công; đặc biệt là chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022 và công bố Kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2025 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với quy mô cấp quốc gia.

Cũng trong tháng, hoạt động vận tải ghi nhận sự phục hồi khá tích cực là tháng cao điểm mùa du lịch nên nhu cầu đi lại của người dân tăng. Vận tải hàng hóa duy trì đà phục hồi từ những tháng trước với sản lượng vận chuyển hàng hoá tăng 87,63% và luân chuyển tăng 84,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, vận chuyển hành khách giảm 2,92%, luân chuyển hành khách giảm 2,0% so với cùng kỳ năm trước; vận chuyển hàng hóa tăng 26,11%, luân chuyển hàng hóa tăng 24,36% so với cùng kỳ năm trước.

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2022 tăng 0,41% so với tháng trước; tăng 2,77% so với cùng kỳ năm trước; tăng 2,94% so với tháng 12 năm trước; tăng 7,22% so với kỳ gốc 2019; CPI bình quân 7 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng 2,44%.

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum.

 

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh
      Icon  TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ QUAN HỆ VIỆT NAM – CAMPUCHIA (Giai đoạn 2017-2022)
      Icon  TÌNH HÌNH VÀ QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM-LÀO GIAI ĐOẠN 2017-2022
      Icon  Kon Tum - Sê Kông: Hợp tác và phát triển
      Icon  Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC