Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
Tin mới:   Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân” tỉnh Kon Tum      Thông báo số 44/TB-SKHĐT ngày 05/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân khai chi tiết nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức để trả nợ quyết toán trong năm 2022 (đợt 1)      TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 7 NĂM 2022      Lịch công tác tuần (Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 07 tháng 8 năm 2022)      Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước      Xin ý kiến về dự thảo Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050      Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia với các địa phương       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3595019
Số người online: 47
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 HĐND tỉnh thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
6/28/2022 4:26:07 PM     
  Tại Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Anh Trong tin
 

      Mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025: Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 giảm 4%.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm 4%.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 là 51,8%, trong đó, tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao là 22,7% và tỷ lệ xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là 6,8%.

 

Dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phân bổ 898.432 triệu đồng dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh (bằng với mức vốn được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022), bao gồm 672.411 triệu đồng vốn đầu tư phát triển và 226.021 triệu đồng vốn sự nghiệp cho các Sở, ngành và các huyện, thành phố để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó:

- Phân bổ theo cấp tỉnh và cấp huyện như sau:

+ Phân bổ 125.321 triệu đồng (chiếm 13,95%), bao gồm 64.911 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (chiếm 9,65%) và 60.410 triệu đồng vốn sự nghiệp (chiếm 26,73%) cho các Sở, ngành.

+ Phân bổ 773.111 triệu đồng (chiếm 86,05%), bao gồm 607.500 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (chiếm 90,35%) và 165.611 triệu đồng vốn sự nghiệp (chiếm 73,27%) cho các huyện, thành phố.

- Phân bổ theo từng chương trình như sau:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phân bổ 471.305 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 323.925 triệu đồng, vốn sự nghiệp 147.380 triệu đồng, cụ thể: (1) Phân bổ 90.367 triệu đồng (chiếm 19,17%), bao gồm 42.494 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (chiếm 13,12%) và 47.873 triệu đồng vốn sự nghiệp (chiếm 32,48%) cho các Sở, ngành; (2) Phân bổ 380.938 triệu đồng (chiếm 80,83%), bao gồm 281.431 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (chiếm 86,88%) và 99.507 triệu đồng vốn sự nghiệp (chiếm 67,52%) cho các huyện, thành phố.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phân bổ 265.917 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 213.436 triệu đồng, vốn sự nghiệp 52.481 triệu đồng, cụ thể: (1) Phân bổ 27.724 triệu đồng (chiếm 10,43%), bao gồm 22.417 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (chiếm 10,50%) và 5.307 triệu đồng vốn sự nghiệp (chiếm 10,11%) cho các Sở, ngành; (2) Phân bổ 238.193 triệu đồng (chiếm 89,57%), bao gồm 191.019 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (chiếm 89,50%) và 47.174 triệu đồng vốn sự nghiệp (chiếm 89,89%) cho các huyện, thành phố.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phân bổ 161.210 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 135.050 triệu đồng (gồm vốn năm 2021 chuyển sang thực hiện trong năm 2022 là 93.080 triệu đồng), vốn sự nghiệp 26.160 triệu đồng, cụ thể: (1) Phân bổ 7.230 triệu đồng vốn sự nghiệp (chiếm 27,64%) cho các Sở, ngành; (2) Phân bổ 153.980 triệu đồng (chiếm 95,52%), bao gồm 135.050 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (chiếm 100%) và 18.930 triệu đồng vốn sự nghiệp (chiếm 72,36%) cho các huyện, thành phố.

 

Hội đồng nhân dân tỉnh giao các cấp ngân sách chủ động cân đối, bố trí tỷ lệ vốn đối ứng theo quy định; huy động, lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  HĐND tỉnh thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
      Icon  Inforgraphic: Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 6 và 6 tháng năm 2022
      Icon  Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia
      Icon  Những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thực hiện Nghị Quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX
      Icon  Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC