Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
Tin mới:   Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân” tỉnh Kon Tum      Thông báo số 44/TB-SKHĐT ngày 05/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân khai chi tiết nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức để trả nợ quyết toán trong năm 2022 (đợt 1)      TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 7 NĂM 2022      Lịch công tác tuần (Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 07 tháng 8 năm 2022)      Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước      Xin ý kiến về dự thảo Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050      Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia với các địa phương       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3595010
Số người online: 43
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 HĐND tỉnh thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
6/28/2022 4:15:28 PM     
  Tại Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Anh Trong tin
 

      Mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025: Phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 4%; đến năm 2025 có trên 50% số xã (trên 26 xã), 51,2% số thôn (21 thôn) ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm bình quân 4%/năm, riêng các huyện nghèo giảm từ 6-8%/năm.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Đến năm 2025, toàn tỉnh có 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có từ 70,6% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 33,3% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phân bổ 2.752.664 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (bằng với mức vốn được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022), bao gồm 312.603 triệu đồng (chiếm 11,36%) cho các Sở, ngành và 2.440.061 triệu đồng (chiếm 88,64%) cho các huyện, thành phố, trong đó:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phân bổ 1.728.068 triệu đồng, bao gồm 230.213 triệu đồng (chiếm 13,32%) cho các Sở, ngành để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cấp tỉnh; 1.497.855 triệu đồng (chiếm 86,68%) cho các huyện, thành phố để thực hiện các nội dung thuộc các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phân bổ 637.726 triệu đồng, bao gồm 82.390 triệu đồng (chiếm 12,92%) cho các Sở, ngành để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cấp tỉnh; 555.336 triệu đồng (chiếm 87,08%) cho các huyện, thành phố để thực hiện các nội dung thuộc các dự án của Chương trình.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phân bổ 386.870 triệu đồng (chiếm 100%) cho các huyện, thành phố.

 

Mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025:

Mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được xác định theo Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện các Chương trình  mục tiêu quốc gia tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 là khoảng 623.450 triệu đồng, gồm:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 là 172.807 triệu đồng (tỷ lệ đối ứng 10%).

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là 63.773 triệu đồng (tỷ lệ đối ứng 10%).

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là 386.870 triệu đồng (tỷ lệ đối ứng 100%).

 

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Inforgraphic: Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 6 và 6 tháng năm 2022
      Icon  Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia
      Icon  Những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thực hiện Nghị Quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX
      Icon  Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
      Icon  INFOGRAPHIC: GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ II – NĂM 2022
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC