Thứ 2, ngày 5 tháng 6 năm 2023
Tin mới:   Kết luận Thanh tra lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại UBND Thành phố Kon Tum      Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6      Ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.vn” tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số      Lịch công tác tuần (Từ ngày 29 tháng 5 năm 2023 đến 04 tháng 6 năm 2023)      Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ      Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum      Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4244017
Số người online: 1133
   Đầu tư công
 Đôn đốc thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2022
6/18/2022 12:28:44 AM     
  Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 1642/SKHĐT-TH về việc đôn đốc thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2022.
 

Qua theo dõi số liệu thanh toán vốn đầu tư, tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, tỷ lệ giải ngân trên thực nguồn của toàn tỉnh mới chỉ đạt tỷ lệ khoảng 31,43%, còn thấp so với mục tiêu đề ra. Một số chủ đầu tư giải ngân kế hoạch còn rất chậm (như BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch; Bệnh viện Y dược - PHCN; Sở Giao thông vận tải; BQL các dự án 98; BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray; UBND huyện Đăk Glei; Sở Y tế; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Kon Plong; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Tu Mơ Rông,…).

Nhằm phấn đấu năm 2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch (mục tiêu đã được đề ra tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022), Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan: 

1. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản: Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 về Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Công văn số 468/UBND-HTKT ngày 22 tháng 02 năm 2022; Công văn số 869/UBND-KTTH ngày 28 tháng 3 năm 2022; Công văn số 938/UBND-KTTH ngày 05 tháng 4 năm 2022; Công văn số 1083/UBND-KTTH ngày 18 tháng 4 năm 2022; Công văn số 1238/UBND-KTTH ngày 28 tháng 4 năm 2022;...

2. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để thu hồi vốn ứng trước của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2022 (Trong đó: Ủy ban  nhân dân huyện Đăk Hà chưa thực hiện thu hồi vốn ứng trước NSTW là 24.992 triệu đồng).

3. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng, tăng nhanh khối lượng thực hiện để đủ điều kiện giải ngân vốn. Trường hợp khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đề nghị đơn vị chủ động báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý.

4. Đối với các dự án khởi công mới, đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán và công tác lựa chọn nhà thầu, công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định; tăng cường quản lý dự án, quản lý chất lượng và khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán, giải ngân vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng. 

5. Khi có khối lượng nghiệm thu, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu phải làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước. 

6. Kịp thời rà soát và chủ động báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với số vốn đầu tư công đề nghị bổ sung hoặc dự kiến không thể giải ngân hết và đề xuất điều chỉnh giảm, đảm bảo đến hết thời hạn quy định giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu để dự án bị tồn vốn, mất vốn do đến hết thời gian quy định không giải ngân hết kế hoạch vốn.

7. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công định kỳ hằng tháng và đánh giá khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
   File đính kèm:20220615_SKHDT_CV_1642_De nghi day manh giai ngan ke hoach nam 2022.pdf
 Các tin khác:
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh trong công tác bố trí kế hoạch vốn đầu tư công
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hạn chế điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh
      Icon  Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 3 tháng đầu năm 2022
      Icon  Đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Kon Tum đến ngày 31 tháng 01 năm 2022
      Icon  Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC