Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022)      Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia      Những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thực hiện Nghị Quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX      Quy định Quy định cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia      TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 01/06 ĐẾN NGÀY 15/6 NĂM 2022      Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ một số hạng mục công trình phụ trợ và mua sắm trang thiết bị của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum      Thông báo số 35/TB-SKHĐT ngày 16/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2022 (đợt 3)       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3492981
Số người online: 37
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Tăng cường quản lý đối với việc sử dụng mạng xã hội đăng tải các nội dung vi phạm pháp luật
5/13/2022 2:38:11 PM     
  Ngày 11 tháng 5 năm 2022 Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 1385/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý đối với việc sử dụng mạng xã hội đăng tải các nội dung vi phạm pháp luật.
 

           Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 472-CV/TU ngày 31 tháng 3 năm 2022 về việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm trong viết bài, phát ngôn và sử dụng mạng xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đề nghị các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến các quy định (Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/UBKT  ngày  29-11-2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin; Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Văn bản số 2177/BTTTT-PC  ngày 18/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về đính chính Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hộivà các quy định liên quan..) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu, chấp hành nghiêm quy định pháp luật; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người sử mạng xã hội trong ứng xử, điều chỉnh hành vi và tạo thói quen tích cực, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Khuyến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm quy định pháp luật hiện hành và nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ quan, tổ chức.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng trong cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm trong viết bài, phát ngôn và sử dụng mạng xã hội.

Phòng Khoa giáo Văn xã  
     
   File đính kèm:CVUB-vv tăng cường quản lý sử dụng MXH.pdf
 Các tin khác:
      Icon  Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025
      Icon  Triển khai 02 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
      Icon  UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3/2022
      Icon  Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
      Icon  Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022.
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC