Chủ nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2023
Tin mới:   Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch      Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số và phát triển báo chí đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050      Thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực năm 2023 (lần 1)      Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023      Thông báo chi tiết kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2023 theo tiến độ nguồn thu (đợt 1 và 2)      UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 5/2023       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4266203
Số người online: 67
   Đầu tư công
 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh trong công tác bố trí kế hoạch vốn đầu tư công
4/18/2022 3:01:48 PM     
  Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1054/UBND-KTTH về việc chấn chỉnh trong công tác bố trí kế hoạch vốn đầu tư công.
 

Theo đó, xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông tại Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 900/SKHĐT-TH ngày 07 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông:
 
- Rà soát, cân đối các nguồn vốn ngân sách huyện để tập trung bố trí vốn cho các dự án trong năm 2022 để các dự án hoàn thành theo tiến độ, cụ thể ưu tiên thực hiện: (1) Dự án Nước sinh hoạt trung tâm huyện Tu Mơ Rông; (2) Dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do và sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; (3) Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông.
 
- Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc trình cấp thẩm quyền bố trí vốn thực hiện dự án, đảm bảo quy định về thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và quy định pháp luật liên quan; tránh để xảy ra tình trạng bố trí vốn thực hiện dự án dàn trải, ngắt quãng, quá thời gian quy định trong thời gian tới.
 
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:
 
- Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (cùng với các địa phương khác) thực hiện phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đảm bảo theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn theo quy định. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc giao kế hoạch vốn của các đơn vị, địa phương; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp không tuân thủ quy định theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.
 
- Phối hợp với Sở Tư pháp căn cứ quy định của Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh (tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa  XII) trong việc phân cấp, ủy quyền cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã trong trường hợp vượt quá thời gian bố trí vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công (nếu đảm bảo điều kiện theo quy định).
Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
   File đính kèm:CV UBND_De nghi UBND TMR rut kinh nghiem ve bo tri von.pdf
 Các tin khác:
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hạn chế điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh
      Icon  Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 3 tháng đầu năm 2022
      Icon  Đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Kon Tum đến ngày 31 tháng 01 năm 2022
      Icon  Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
      Icon  Về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN hằng tháng trên Hệ thống thông tin về đầu tư công
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC