Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022)      Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia      Những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thực hiện Nghị Quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX      Quy định Quy định cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia      TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 01/06 ĐẾN NGÀY 15/6 NĂM 2022      Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ một số hạng mục công trình phụ trợ và mua sắm trang thiết bị của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum      Thông báo số 35/TB-SKHĐT ngày 16/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2022 (đợt 3)       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3492926
Số người online: 28
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
4/1/2022 3:16:02 PM     
  Tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của huyện Kon Rẫy
 

 Được chia tách từ huyện Kon Plông (cũ) theo Nghị định số 14/2002/NĐ – CP ngày 31 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ, huyện Kon Rẫy phía Đông giáp huyện Kon Plông và huyện KBang (tỉnh Gia Lai), phía Tây giáp thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai, phía Bắc giáp huyện Kon Plông và huyện Đăk Hà.

Trên cơ sở tổng diện tích tự nhiên của Huyện là 91.390,34 ha, phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đã được xác định tại Quyết định số 135/QĐ-UBND với cơ cấu 03 loại đất, gồm: Đất nông nghiệp 85.757,87 ha, đất phi nông nghiệp 5.566,17 ha, và đất chưa sử dụng 66,30 ha. Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng là 1.941,11 ha; diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích khác 342,57 ha.

Dân số trung bình của Huyện năm 2020 đạt 29.483 người, theo Niên giám Thống kê tỉnh Kon Tum năm 2020. Huyện Kon Rẫy có thị trấn Đắk Rve (Trung tâm huyện lỵ cũ) và 06 xã; trung tâm huyện lỵ (mới) đặt tại khu vực Đắk Ruồng - Tân Lập, được kỳ vọng sẽ đạt các tiêu chí đô thị loại V đến năm 2025

           Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là một trong 04 quy hoạch sử dụng đất thuộc hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất – theo khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018. Để các tổ chức, cá nhân được biết và nâng cao công tác giám sát thực hiện Quy hoạch sử dụng đất, hướng đến Quy hoạch được tổ chức thực hiện có hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy có trách nhiệm “thực hiện việc công bố Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của Kon Rẫy theo đúng quy định của pháp luật về đất đai”, khoản 1 Điều 2 Quyết định số 135/QĐ-UBND có yêu cầu.

Phòng Kinh tế Ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Danh sách huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2025
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
      Icon  Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
      Icon  Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
      Icon  Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC