Thứ 4, ngày 29 tháng 6 năm 2022
Tin mới:   Quy định tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025      HĐND tỉnh thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia      HĐND tỉnh thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025      Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức      Hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức PPP và mẫu loại hợp đồng BOT thuộc ngành giao thông vận tải      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Ðầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022)       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3499112
Số người online: 123
   TIN ĐẦU TƯ
 Chủ trương đầu tư dự án Hiện đại hóa Thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum vay vốn ADB
3/8/2022 1:37:07 PM     
  Ngày 04 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 306/QĐ-TTg về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hiện đại hóa Thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum vay vốn ADB.
 

 

        Theo đó, với mục tiêu Sửa chữa, nâng cấp một số hệ thống thủy lợi trên địa bàn các huyện: Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Hà, và Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum để nâng cao hiệu quả sử dụng nước nhằm đảm bảo ổn định cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ tưới khoảng 1.448 ha cây trồng. Xây dựng các các biện pháp quản lý nước hiệu quả ở nội đồng nhằm ổn định nguồn nước để chủ động chuyển đổi các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao phù hợp với đặc điểm từng vùng; chủ động để phòng chống hạn hán, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hỗ trợ người dân nắm chắc kỹ thuật tưới tiết kiệm, chu trình tưới, mức tưới và các phương pháp vận hành, bảo dưỡng duy tu hệ thống tưới nội đồng; được tập huấn về kỹ thuật tưới, kế hoạch tưới, kế hoạch canh tác cây trồng cũng như cách vận hành, duy tu bảo trì hệ thống từ mô hình trình diễn của Dự án.

          Dự án đầu tư gồm có 02 Hợp phần:

        - Hợp phần 1: Nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng tưới để hiện đại hóa hệ thống thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu: (1)Nâng cấp hệ thống tưới Hồ C19, Hố Chè, Tà Kan và Trạm bơm cấp nước của xã Diên Bình huyện Đăk Tô; (2) Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Long, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi; (3) Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Braih 1 - Kon Braih 2 xã Ngọc Réo; đầu tư sửa chữa đoạn kênh cuối tuyến của kênh chính Bắc xã Đăk Mar và đoạn cuối kênh chính Nam xã Hà Mòn của Hồ chứa nước Đăk Uy huyện Đăk Hà; (3) Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Đập Ông Dân, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy.

        - Hợp phần 2: Áp dụng các biện pháp quản lý nước hiệu quả ở nội đồng: (1) Xây dựng kế hoạch hoạch quản lý nước ở nội đồng; (2)Thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA); (3) Áp dụng kỹ thuật canh tác CSA; (4) Áp dụng các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả tưới tại mô hình CSA; (5)Nhân rộng hoạt động CSA.

        Dự án có thời gian thực hiện 04 năm (từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2026), với tổng mức đầu tư 13,929 triệu USD, tương đương 321,072 tỷ đồng, trong đó: Vốn vay ưu đãi (OCR) của ADB: 10,364 triệu USD, tương đương 238,895 tỷ đồng.Vốn viện trợ không hoàn lại: 0,3 triệu USD, tương đương 6,915 tỷ đồng. Vốn đối ứng: 75,262 tỷ đồng, tương đương 3,265 triệu USD./.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư  
     
 Các tin khác:
      Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu sản xuất giống cây trồng nông lâm nghiệp phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao
      Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp Thương mại dịch vụ, Nhà phố tại đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum
      Icon  Quyết định số 54/QĐ-SKHĐT ngày 25/5/2021 chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV Trường Nguyên Khánh
      Icon  Quyết định số 53/QĐ-SKHĐT ngày 25/5/2021 chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của Công ty cổ phần Phúc Nhân
      Icon  Quyết định số 52/QĐ-SKHĐT ngày 25/5/2021 chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của Công ty cổ phần Phúc Nhân
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC