Thứ 2, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Tin mới:   Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum      Thông báo số 80/TB-SKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020      Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nướcc năm 2020      Quyết định số 311/QĐ-SKHĐT Phân công, giao nhiệm vụ cho công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.      Quyết định số 320/QĐ-SKHĐT Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư      Quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Kon Tum      Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 12 năm 2019       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1791637
Số người online: 45
   TIN ĐẦU TƯ
 Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Kon Tum
2/6/2012 4:15:06 PM     
  Ngày 18 tháng 01 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 102/QĐ-TTg Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2012 của tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 70/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 01 năm 2012
Anh Trong tin
 

Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2012 được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 1.113,905 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2012 địa phương giao là 1.318,845 tỷ đồng, địa phương tăng hơn so với kế hoạch được Trung ương giao là 204,940 tỷ đồng (Các nguồn vốn giao tăng thêm gồm: Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước 20 tỷ đồng (từ thu phí bãi gỗ); Nguồn thu tiền sử dụng đất 129,1 tỷ đồng; nguồn cho thuê đất trích lập quỹ phát triển  đất 0,84 tỷ đồng và Nguồn thu xổ số kiến thiết 55 tỷ đồng). Các nguồn vốn cụ thể như sau:

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 532,40 tỷ đồng, trong đó: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước 252,80 tỷ đồng (trong đó có tiền thuê đất trích bổ sung quỹ phát triển đất (30%): 0,84 tỷ đồng); chi hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước 0,50 tỷ đồng; thu sử dụng đất 279,10 tỷ đồng (đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định 1300/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 12 năm 2011)

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 55 tỷ đồng (đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định 1300/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 12 năm 2011).

- Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: 590,605 tỷ đồng.

- Nguồn vốn nước ngoài (ODA): 140 tỷ đồng.

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh  giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước từ các nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và nguồn vốn nước ngoài năm 2012 cho các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác với tổng kế hoạch vốn là 705,605 tỷ đồng, trong đó:

          - Giao 503,325 tỷ đồng cho các dự án đủ điều kiện triển khai ngay kế hoạch năm 2012 theo quy định.

          - Giao 202,280 tỷ đồng cho các dự án chưa đủ điều kiện thực hiện. Các chủ đầu tư chỉ được thực hiện các dự án này khi đáp ứng các quy định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

           Số vốn còn lại 25,0 tỷ đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm hoàn chỉnh thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phân bổ vốn.


 
Phòng Tổng hợp chiến lược  
     
 Các tin khác:
      Icon  Đầu tư nâng cấp tuyến đường nối từ Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa đến cột mốc 790 biên giới Lào – Việt Nam
      Icon  Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư trong xây dựng cơ bản
      Icon  Triển khai tiểu dự án Quốc lộ 24 đoạn đi qua trung tâm huyện Kon Plông và đoạn qua thành phố Kon Tum
      Icon  Danh mục các dự án có sử dụng đất cần kêu gọi đầu tư theo Thông tư số 03/2009/TT-BKHĐT
      Icon  Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC