Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 năm 2022)      Lịch công tác tuần (Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2022)      Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện      Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phân bổ NSTW giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia      HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH GIA LAI NĂM 2022      Diễn đàn Kết nối Tây Nguyên “Kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản vùng Tây Nguyên” tại tỉnh Gia Lai      Kết luận thanh tra lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3426134
Số người online: 32
   THÔNG TIN PHÁP LUẬT
 Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
2/17/2022 3:00:07 PM     
  Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 16/02/2022 về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
 

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cơ bản thống nhất với báo cáo giải trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, cơ bản đủ điều kiện trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Về tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư xây dựng được thực hiện cơ chế đặc thù rút gọn (tại Điều 14 dự thảo Nghị định) đã bảo đảm kế thừa nội dung của Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ, phù hợp chủ trương về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương trong việc quyết định Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù rút gọn.

Về việc lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản đối với các dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp (tại Điều 15 dự thảo Nghị định), Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn thiện dự thảo Nghị định bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng và kế thừa những nội dung được quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ, được thực tiễn chứng minh hiệu quả, đa số đồng tình.

Về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây dựng dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp (tại Điều 17 dự thảo Nghị định), giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, giải trình rõ để xin ý kiến các Thành viên Chính phủ về việc bổ sung đối tượng “Hợp tác xã” được tham gia lựa chọn nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu có sự tham gia của cộng đồng và việc lựa chọn cơ chế giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện dự án có kỹ thuật không phức tạp, tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng.

Về các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất (tại các Điều 21, 22, 23 dự thảo Nghị định), thống nhất về nguyên tắc quy định mức hỗ trợ tối đa của ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về tổ chức quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia tại Trung ương và địa phương (tại Điều 25, 26 dự thảo Nghị định), thống nhất việc quy định nguyên tắc có một Ban Chỉ đạo chung cho các chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp, được thành lập và hoạt động theo quyết định của cấp có thẩm quyền, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và không làm tăng biên chế theo đúng quy định tại các Nghị quyết số 24/2021/QH15 và số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội XV; không quy định cụ thể các nội dung về tổ chức bộ máy và biên chế tại dự thảo Nghị định.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn thiện dự thảo Nghị định, báo cáo Chính phủ trước ngày 21/02/2022.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội
      Icon  Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
      Icon  Tuyên truyền pháp luật tháng 10/2021
      Icon  Bộ Công Thương ban hành Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
      Icon  Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC