Thứ 2, ngày 18 tháng 12 năm 2017
Tin mới:   Công văn số 2299/SKHĐT-TH ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai kế hoạch phát triển KTXH và kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018      Thông báo số 88/TB-SKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018      Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Kon Tum      Thời gian chính thức diễn ra Hội nghị Ủy ban Điều phối Chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (JCC)      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 12 năm 2017      Thông báo Kết quả họp giao ban ngày 05-12-2017      Chi đoàn Thanh niên Sở họp tổng kết công tác đoàn năm 2017       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Thủ tục đăng ký đầu tư
  Icon   Kế hoạch năm 2017
  Icon   Kế hoạch năm 2018
 Icon QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
 Icon HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
  Icon   Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Trình tự thủ tục đầu tư
  Icon   Các chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN BẠN HỮU TRẺ EM
  Icon   Đề cương chi tiết dự án
  Icon   Báo cáo rà soát lập bản đồ các CT/DA giảm nghèo
  Icon   Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tỉnh Kon Tum
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1090146
Số người online: 93
   Thông báo
 Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 01 tháng 02 năm 2012
2/2/2012 9:53:13 AM     
  Tại cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, Phó các phòng, ban, bộ phận ngày 01 tháng 02 năm 2012, sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Tổng hợp chiến lược báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2012 và dự thảo Chương trình công tác của Sở năm 2012, ý kiến tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Sở, các phòng, ban, bộ phận, Giám đốc Sở đã kết luận về nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02 năm 2012 và dự thảo Chương trình công tác năm 2012 của Sở.
Anh Trong tin
 

            I. Về nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02 năm 2012:

A. Nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong tháng 02 năm 2012:
- Tiếp tục triển khai việc lập Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đạt 70% mức tiêu chuẩn của đô thị loại II (Tổ công tác xây dựng Đề án).
- Tổng hợp Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XIII về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020.
- Tham mưu phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn CTMT quốc gia năm 2012.
- Hoàn chỉnh, ban hành Chương trình công tác năm 2012 của Sở và của các phòng, ban.
- Hoàn chỉnh các thủ tục trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch cán bộ Lãnh đạo cấp Sở; phê duyệt quy hoạch Lãnh đạo cấp Trưởng, phó phòng thuộc Sở; đăng ký danh sách công chức thi tuyển cho Sở Nội vụ; củng cố, kiện toàn nhân sự một số phòng, ban.
B. Nhiệm vụ trọng tâm của các phòng, ban, bộ phận:
1. Phòng Tổng hợp chiến lược:
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đang triển khai:
+ Tiếp tục tổ chức triển khai việc lập Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đạt 70% mức tiêu chuẩn của đô thị loại II (hoàn thành trước ngày 05/02).
+ Tổng hợp Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XIII về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020 (trình UBND tỉnh trước ngày 05/02/2012).
+ Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu xây dựng mức hỗ trợ cụ thể đối với từng chính sách xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực (hoàn thành trong quý I/2012).
- Phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012.
- Hoàn chỉnh Chương trình công tác năm 2012 của Sở.
- Tổ chức thẩm định một số Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện, thành phố (nếu đủ điều kiện).
- Thẩm tra chủ trương đầu tư đối với Dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Plei Kần và xã Đăk Sú.
- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả ba năm thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum.
- Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ (hướng dẫn, rà soát chủ trương đầu tư xây dựng công trình).
- Báo cáo định kỳ hàng tháng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán NSNN.
2. Phòng Kinh tế - Văn xã:
- Tham mưu tổng kết tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 và giao kế hoạch các CTMT quốc gia năm 2012.
- Phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị các nội dung liên quan để hướng dẫn triển khai và tham mưu phân bổ nguồn vốn Chương trình Bảo vệ và Phát triển rừng.
- Kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu giấy và bột giấy phục vụ nhà máy giấy Tân Mai.
3. Phòng Thẩm định:
- Tiếp tục thẩm định các dự án đủ điều kiện (Đã tiếp nhận 03 dự án).
- Chuẩn bị các nội dung để triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ về công tác đấu thầu năm 2012 (Quyết định số: 2178 /QĐ-SKHĐT ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư);
- Theo dõi, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện các công trình trọng điểm kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh.
- Phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý vướng mắc về việc đơn giá nhân công và giá nguyên nhiệm vật liệu tăng làm vượt tổng mức đầu tư (do trước đây dự án tính chưa đủ dự phòng).
- Tham mưu rà soát, điều chỉnh quy mô đầu tư công trình cho phù hợp (trước mắt là 22 công trình khởi công mới năm 2012 và các công trình khác để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn).
- Xử lý một số công việc khác([1])
4. Phòng Đăng ký kinh doanh:
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh sắp xếp họp Ban Đổi mới Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum để triển khai thực hiện Phương án sắp xếp, đổi mới DN 100% vốn nhà nước của UBND tỉnh Kon Tum đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Tổng hợp nhanh tình hình hoạt động của doanh nghiệp năm 2011 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Hoàn chỉnh Chương trình “Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế” để thực hiện Nghị Quyết 09-NQ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị.
- Tiếp tục thực hiện công việc thường xuyên về cấp giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
5. Phòng Kinh tế đối ngoại
- Đề nghị các Chủ dự án báo cáo tình hình thực hiện các dự án ODA quý IV/2011, cả năm 2011 để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quyết toán các dự án JICA SPL II, III (bổ sung).
- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án định hướng hợp tác phát triển giữa Kon Tum với các tỉnh trên tục Đông - Tây qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo hình thức tự làm và triển khai thực hiện.
- Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các hoạt động sau Hội nghị hợp tác phát triển tháng 12 năm 2011.
- Thực hiện công tác thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển.
6. Phòng Thanh tra:
- Tiếp nhận và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và công việc khác do Lãnh đạo Sở giao.
7. Phòng Tổ chức hành chính:
- Giúp Lãnh đạo Sở tổ chức hội nghị tổng kết thi đua Khối Hành chính tổng hợp.
- Tiếp tục xây dựng Đề án biên chế năm 2012 của Sở.
- Hoàn chỉnh thủ tục đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân; danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân.
- Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch cán bộ Lãnh đạo cấp Sở; trình Giám đốc Sở phê duyệt quy hoạch cấp Trưởng, phó phòng.
- Đăng ký danh sách và gửi hồ sơ công chức thi tuyển cho Sở Nội vụ.
- Tham mưu đề xuất nhân sự một số phòng, ban.
- Tiến hành lát nền nhà bóng bàn và sửa chữa một số phòng làm việc.
- Hoàn thành công tác kiểm kê tài sản.
8. Phòng Hỗ trợ đầu tư:
- Tiếp tục tham mưu thực hiện các công việc còn dở dang và thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của phòng.
- Tiếp tục rà soát các dự án đã cho chủ trương để tham mưu UBND tỉnh thu hồi nếu quá hạn hoặc nhà đầu tư không triển khai các thủ tục theo quy định.
- Tiếp tục rà soát giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Phối hợp với Phòng Kinh tế đối ngoại để hoàn thiện quy trình về hồ sơ, trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Hoàn thành tổng hợp báo cáo các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
9. BQL Dự án Kon Tum - LHQ
- Lập kế hoạch tổng thể năm 2012 cho các hoạt động của BQLDA;
Dự kiến nhân sự Ban quản lý dự án chu kỳ 2.
          - Hoàn thiện Báo cáo hội nghị kết thúc dự án, kịch bản tổ chức hội nghị.
          - Hoàn thiện đề cương dự án, chuẩn bị nội dung làm việc với UNFPA, Bộ Kế hoạch và đầu tư.
- Quyết toán với Sở Tài chính về tài chính dự án.
- Hoàn tất thủ tục kiểm kê tài sản, bàn giao tài sản.
          - Phân khai dự toán vốn đối ứng năm 2012.
          - Lập kế hoạch, dự toán tham quan tại tỉnh Điện Biên về triển khai thực hiện Báo cáo phân tích tình hình trẻ em.
10. Công tác khác:
- Duy trì thường xuyên hoạt động của Trang thông tin điện tử: Các phòng, ban, bộ phận và các thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin lên Trang thông tin của Sở theo định kỳ, đảm bảo mỗi phòng, ban, bộ phận có ít nhất 01 tin/01 tuần.
- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Sở.
- Tổ chức thi đấu thể thao trong nội bộ Sở.
II. Về Chương trình công tác năm 2012 của Sở:
1. Cơ bản thống nhất với dự thảo Chương trình công tác năm 2012 của Sở và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau đây:
- Về công tác thanh tra, kiểm tra: Chỉ đưa vào Chương trình công tác của Sở 02 cuộc thanh tra do Sở chủ trì, đối với các cuộc thanh tra mà Sở là thành viên tham gia thì không đưa vào Chương trình công tác. Bổ sung thêm nhiệm vụ kiểm tra đột xuất doanh nghiệp.
- Về nhiệm vụ triển khai Chương trình hợp tác sau Hội nghị hợp tác: Đưa thêm phần phụ lục.
- Bổ sung nhiệm vụ xây dựng và trình phê duyệt văn kiện dự án tài trợ của UNICEF và UNFPA cho tỉnh (thay cho nhiệm vụ xây dựng Đề cương chi tiết dự án giai đoạn 2012-2016).
- Bổ sung nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2012 của Ban quản lý dự án Kon Tum – LHQ.
- Về nhiệm vụ tổng quyết toán Dự án giảm nghèo miền Trung: Hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2012.  

            2. Giao Phòng Tổng hợp chiến lược chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, bộ phận thuộc Sở tiếp tục hoàn chỉnh; chủ động cập nhật Chương trình công tác năm 2012 của UBND tỉnh (khi UBND tỉnh ban hành) để bổ sung, hoàn chỉnh Chương trình công tác năm 2012 của Sở, trình Giám đốc Sở xem xét, ban hành.

Phòng Tổng hợp chiến lược  
     
   File đính kèm:Thong bao KL hop giao ban ngay 01-02-2012.doc
 Các tin khác:
      Icon  Thông báo nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 01 năm 2012
      Icon  Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 29 tháng 11 năm 2011
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.