Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022)      Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia      Những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thực hiện Nghị Quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX      Quy định Quy định cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia      TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 01/06 ĐẾN NGÀY 15/6 NĂM 2022      Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ một số hạng mục công trình phụ trợ và mua sắm trang thiết bị của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum      Thông báo số 35/TB-SKHĐT ngày 16/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2022 (đợt 3)       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3492983
Số người online: 37
   GIỚI THIỆU
 Phó Giám đốc Huỳnh Mười
1/19/2022 8:28:35 AM     
  -----
 

  

Họ và tên

Huỳnh Mười

Ngày sinh

01/01/1968

Quê quán

Xã Bình Phú, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định

Dân tộc

Kinh

Tôn giáo

Không

Trình độ văn hoá

12/12

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư Nông nghiệp; Thạc sĩ kinh tế

Trình độ lý luận chính trị

Cao cấp

Ngày vào đảng

27/01/2003

Chức vụ hiện nay

Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 1, Phó Giám đốc Sở

Lĩnh vực phụ trách

1. Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi; giao thông vận tải; xây dựng; công nghiệp; thương mại; thông tin-truyền thông; tài nguyên-môi trường; văn hoá-gia đình-thể thao-du lịch; khoa học-công nghệ; giáo dục-đào tạo; y tế-dân số; lao động, thương binh-xã hội-trẻ em; phát thanh-truyền hình; dân tộc và tôn giáo; các hội, đoàn thể (Trừ các đơn vị do Giám đốc theo dõi, chỉ đạo); sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đăng ký doanh nghiệp; giúp Giám đốc theo dõi các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo dõi các huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông. Thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

2. Phó Trưởng ban sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; Tham gia một số Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban công tác liên ngành do cấp có thẩm quyền thành lập theo sự phân công của Giám đốc.

3. Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Kinh tế ngành; Phòng Khoa giáo Văn xã; Phòng Đăng ký kinh doanh. 

Điện thoại

0905121194

E-mail

hmuoi.skhdt@kontum.gov.vn

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
      Icon  Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum
      Icon  Nguyễn Thanh Toàn
      Icon  Lê Ngọc Anh Tuân
      Icon  Nguyễn Thị Quý
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC