Thứ 4, ngày 7 tháng 6 năm 2023
Tin mới:   Kết luận Thanh tra lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại UBND Thành phố Kon Tum      Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6      Ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.vn” tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số      Lịch công tác tuần (Từ ngày 29 tháng 5 năm 2023 đến 04 tháng 6 năm 2023)      Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ      Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum      Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4255046
Số người online: 409
   Thông báo
 Thông báo nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 01 năm 2012
1/10/2012 7:19:37 AM     
  Ngày 04 tháng 01 năm 2012, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 01 năm 2012 của Sở và các phòng, ban thuộc Sở.
Anh Trong tin
 

Theo đó:

* Nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong tháng 01-2012 là:

- Tiếp tục triển khai việc lập Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đạt 70% mức tiêu chuẩn của đô thị loại II.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tình hình phân khai, giao kế hoạch năm 2012 của các địa phương, đơn vị.

- Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy Kon Tum khóa XIII về đầu tư phát triển các vùng kinh tế động lực.

- Chuẩn bị tổ chức đón Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

- Xây dựng quy hoạch cán bộ Lãnh đạo cấp Sở, cấp Trưởng, phó phòng thuộc Sở.

* Nhiệm vụ trọng tâm của các phòng, ban, bộ phận:

1. Phòng Tổng hợp chiến lược:

- Tiếp tục triển khai việc lập Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đạt 70% mức tiêu chuẩn của đô thị loại II.

- Phối hợp với phòng nghiệp vụ của Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh tiếp tục tham mưu điều chỉnh kế hoạch 2011.

- Kiểm tra việc phân khai, giao kế hoạch của các địa phương, đơn vị năm 2012; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Tổng hợp Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU  của Tỉnh ủy khóa XIII về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020.

- Chuẩn bị tổ chức kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở và hoàn chỉnh báo cáo sau khi tổ chức kiểm điểm.

- Tổng hợp, xây dựng Chương trình công tác năm 2012 của Sở.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu xây dựng mức hỗ trợ cụ thể đối với từng chính sách xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực.

- Tổ chức thẩm định một số Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện, thành phố (nếu đủ điều kiện).

- Tổ chức thẩm tra để tham mưu chính thức chủ trương đầu tư một số công trình đã có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

- Làm thủ tục với Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Quacert để được cấp lại Giấy chứng nhận hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán NSNN.

2. Phòng Kinh tế văn xã:

- Kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu giấy và bột giấy phục vụ nhà máy giấy Tân Mai.

- Phối hợp Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan quản lý, tổng hợp các CTMTQG tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh vốn các CTMTQG.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản liên ngành hướng dẫn UBND huyện Kon Plông lập quy hoạch vùng cá nước lạnh.

- Phối hợp Sở Tài chính, Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch vốn Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011 (sau khi Bộ Tài chính hướng dẫn kinh phí, UBDT hướng dẫn về danh mục xã, thôn làng được hưởng)

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2011.

- Phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị các nội dung liên quan để phân bổ nguồn vốn CTMTQG, Chương trình Bảo vệ và phát triển rừng sau khi được Trung ương thông báo vốn.      

3. Phòng Thẩm định:

- Tiếp tục thẩm định các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (Đã tiếp nhận 09 dự án, báo cáo KTKT); tiếp tục nhận, thẩm định kế hoạch đấu thầu các gói thầu đủ điều kiện.

- Tiếp tục tổng hợp, thu thập số liệu để báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư năm 2011 (trước 30/01/2012)

- Tổng hợp, báo cáo công tác đấu thầu năm 2011 (trước 30/01/2012)

- Tổng hợp, báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2011 (trước 30/01/2012).

- Xử lý một số công việc khác([1])

4. Phòng Đăng ký kinh doanh:

- Tiếp tục thực hiện công việc thường xuyên về cấp giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

- Tham mưu họp Ban Đổi mới Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum để triển khai thực hiện Phương án sắp xếp, đổi mới DN 100% vốn nhà nước của UBND tỉnh Kon Tum đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Phòng Kinh tế đối ngoại

- Tiếp tục đề xuất chủ trương đầu tư bổ sung mạng lưới đường ống cấp 3 hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà.

- Tiếp tục trình duyệt dự toán Hội nghị Hợp tác phát triển giữa Kon Tum với các tỉnh; thực hiện công tác thanh quyết toán.

- Hoàn thiện tài liệu Hội nghị Hợp tác phát triển giữa Kon Tum với các tỉnh (Quy chế Hợp tác, Kỷ yếu).

- Xây dựng, trình duyệt Kế hoạch tổng thể về hợp tác giữa Kon Tum với các tỉnh đến năm 2015.

6. Phòng Thanh tra:

- Khảo sát tại hồ sơ các đơn vị được thanh tra 2012; Dự kiến phân công công việc cho chuyên viên năm 2012 .

7. Phòng Tổ chức hành chính:

- Phối hợp với phòng Tổng hợp chiến lược tham mưu giúp Lãnh đạo Sở tổ chức kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở và cá nhân cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Giúp Lãnh đạo Sở tổ chức tổng kết thi đua Khối Hành chính tổng hợp.

- Chuẩn bị quà và phương tiện để Lãnh đạo Sở đi thăm và chúc tết xã Ngọc Tem và thôn Điêk Kua (Liên hệ để đi cùng đoàn với Đ/c Đào Xuân Quý).

- Hoàn chỉnh thủ tục đề nghị UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng thành tích năm 2011.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí để đón tết Nguyên đán Nhâm Thìn, tham mưu phân công Lãnh đạo, CBCC trực bảo vệ cơ quan trong dịp Tết.

- Xây dựng quy hoạch cán bộ Lãnh đạo cấp Sở, cấp Trưởng, phó phòng trình lãnh đạo Sở và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

- Tham mưu, đề xuất nhân sự một số phòng, ban.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Sở.

8. BQL Dự án Kon Tum - LHQ

- Tiếp tục quyết toán các hoạt động của Quý 3 và Quý 4 năm  2011.

- Xây dựng Báo cáo tổng kết dự án 2007-2011.

- Lập danh sách Ban chuẩn bị dự án hợp tác với UNFPA-UNICEF 2010-2016 và Ban duy  trì dự án chung Kon Tum - Liên Hợp Quốc 2007-2011.

- Tiếp tục phối hợp với UNICEF, UNFPA và các ngành xây dựng Đề cương chi tiết dự án giai đoạn 2012-2016.

9. Phòng Hỗ trợ đầu tư:

- Báo cáo kết quả thực hiện kết luận số 439-TB/TU, ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thu hút đầu tư và việc triển khai thực hiện đầu tư; những giải pháp đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới (Hoàn thành trước 10/01/2012).

- Tiếp tục tham mưu thực hiện các công việc còn dở dang và thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của phòng.

- Rà soát các dự án đã cho chủ trương để tham mưu UBND tỉnh thu hồi nếu quá hạn hoặc nhà đầu tư không triển khai các thủ tục theo quy định.

- Rà soát giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum, báo cáo UBND tỉnh (trước 30/01/2012).

- Phối hợp với Phòng Kinh tế đối ngoại để hoàn thiện quy trình về hồ sơ, trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh.

10. Công tác khác:

            - Duy trì thường xuyên hoạt động của Trang thông tin điện tử.([1]): Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện thu lệ phí thẩm định dự án năm 2011.

 

 

 

Phòng Tổng hợp chiến lược  
     
 Các tin khác:
      Icon  Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 29 tháng 11 năm 2011
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC