Thứ 6, ngày 16 tháng 4 năm 2021
Tin mới:   Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nông nghiệp công nghệ cao      Chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án khu trụ sở phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông      Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 năm 2021      Tổng hợp điểm mới tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp      Luật Doanh nghiệp năm 2020 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021 và thay thế Luật Doanh nghiệp năm 2014      TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 03/2021      TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 02/2021       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2594212
Số người online: 51
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
1/4/2021 11:14:30 AM     
  Ngày 10 tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
 

Theo đó, trong năm 2021, Kon Tum phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 10%; Cơ cấu kinh tế: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản 21-22%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng: 28-29%; Khu vực Dịch vụ: 43-44%; GRDP bình quân đầu người trên 50 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.500 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 20.000 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân 14.600 tỷ đồng); Phấn đấu thành lập mới 380 doanh nghiệp; Giá trị xuất khẩu: 162 triệu USD; Diện tích cây ăn quả trồng mới 2.000 ha; diện tích cây Mắc Ca trồng mới 400 ha; diện tích Sâm Ngọc Linh trồng mới 500 ha, các cây dược liệu khác trồng mới 2.000 ha; Xây dựng thêm 01 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia; Tổng đàn bò 89.000 con; trong đó bò sữa 5.000 con; Trồng mới 3.000 ha rừng; tỷ lệ che phủ rừng (có tính cây cao su) đạt trên 63,1%; phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Đạt 1,5 triệu lượt khách du lịch; Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 83%. Dân số trung bình năm 2021 khoảng 567 nghìn người; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%, trong đó đào tạo nghề đạt 38%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm ít nhất 4%; Phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề lên 30%; Phấn đấu 42% số trường mầm non, 63% số trường tiểu học, 44% số trường trung học cơ sở, 50% số trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 39,6 giường; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,5%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi còn dưới 35,6%; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa đạt 55%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đạt 84%; Tỷ lệ dân đô thị sử dụng nước sạch đạt 75%; Tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91%; Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở đạt 98,5%; Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất đạt 93%. Đến năm 2021, có trên 70% xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 70% xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự...

 

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước thuộc tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

 

Xem chi tiết tại đây.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025
      Icon  Hội thảo lấy ý kiến tham gia đóng góp vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
      Icon  Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
      Icon  Triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.
      Icon  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC