Thứ 6, ngày 16 tháng 4 năm 2021
Tin mới:   Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nông nghiệp công nghệ cao      Chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án khu trụ sở phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông      Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 năm 2021      Tổng hợp điểm mới tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp      Luật Doanh nghiệp năm 2020 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021 và thay thế Luật Doanh nghiệp năm 2014      TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 03/2021      TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 02/2021       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2594206
Số người online: 58
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025
1/4/2021 8:28:34 AM     
  Ngày 08 tháng 12 năm 2020, tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND), có hiệu lực từ ngày 09 tháng 12 năm 2020.
 

 Theo đó, Nghị quyết đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện đến năm 2025:

1. Về kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 t 10%/năm trở lên. Đến năm 2025: Cơ cấu kinh tế theo GRDP với tỷ trọng nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 19-20%, nhóm ngành công nghiệpxây dựng đạt 32-33%, nhóm ngành dịch vụ đạt 42-43%. GRDP bình quân đầu người 70 triệu đồng trở lên (tương đương trên 3.000 USD). Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn tăng bình quân 8,2%/năm và đạt khoảng 5.000 tỷ đồng vào năm 2025. Tổng giá trị xuất khẩu đạt khoảng 250 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 118.000 tỷ đồng.

2. Về văn hóa - xã hội: Đến năm 2025: Dân số trung bình đạt 620.000 người, tỷ lệ tăng tự nhiên dưới 12. Tuổi thọ trung bình của người dân đạt 68 tuổi. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm. Có ít nhất 04 huyện và thành phố Kon Tum đạt chuẩn huyện nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và có ít nhất 60 xã (70,6% số xã) đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 60% (trong đó, đào tạo nghề trên 44%). Bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 6.000 lao động (đến năm 2025 đạt khoảng 7.000 lao động). Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên 38,4%. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 30%. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 25%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Mầm non trên 50%, tiểu học 70%, trung học cơ sở 50%, trung học phổ thông 55%. Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 100%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 51‰. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi còn dưới 32,5‰. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 34%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân dưới 17%. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa 60%. Tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đạt 90%. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 86%. Tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 40%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện trên 99,8%.

3. Về môi trường: Đến năm 2025: Độ che phủ rừng (có tính cây đa mục tiêu) đạt 64%. Tỷ lệ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường trên 85%. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý ở đô thị trên 90%. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%.

4. Về quốc phòng, an ninh: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hằng năm đạt 90% trở lên. Trên 80% xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nghị quyết đã thống nhất thông qua 22 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh để thực hiện phấn đấu đến cuối năm 2025 hoàn thành các chỉ tiêu chủ đã đề ra nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghi quyết số 06-NQ/DDH Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để triển khai kịp thời Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 24 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 (tại Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND), trong đó: Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, trên cơ sở Kế hoạch 5 năm, hoàn thiện Kế hoạch 5 năm của ngành, địa phương mình và tổ chức triển khai nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chi tiết: Tại các file Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐNDQuyết định số 43/2020/QĐ-UBND đính kèm.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Hội thảo lấy ý kiến tham gia đóng góp vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
      Icon  Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
      Icon  Triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.
      Icon  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
      Icon  Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC