Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
Tin mới:   Thông báo kết quả họp giao ban ngày 06-01-2021      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 01 năm 2021      Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2020      Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021      Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025      Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư      Hội nghị công chức và người lao động năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2526621
Số người online: 14
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 11 năm 2020
11/20/2020 1:27:43 PM     
 

LỊCH TUẦN (16/11/2020-20/11/2020)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 16/11/2020

Sáng

16/11/2020 07:00 17/11/2020 17:00

Dự Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng Dự bị động viên

Võ Văn Manh

BCH Quân sự tỉnh

16/11/2020 07:00 16/11/2020 07:30

Hội ý cơ quan đầu tuần

Toàn thể CBCCVC và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

16/11/2020 07:30 16/11/2020 11:00

Dự HN tập huấn triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các VB hướng dẫn thi hành Luật

Văn phòng Sở, Huỳnh Thị Thuý Hà

Công an tỉnh

16/11/2020 08:00 16/11/2020 08:00

Làm việc với Kiểm toán Nhà nước (cả tuần)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Văn phòng Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

16/11/2020 08:00 16/11/2020 08:00

Thanh tra tại huyện Kon Plông (cả tuần)

Thanh tra Sở

Kon Plông

Chiều

16/11/2020 14:00 16/11/2020 17:00

Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện QĐ 281/QĐ-TTg

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Trụ sở các cơ quan hội tỉnh

Thứ 3, 17/11/2020

 

 

 

Sáng

16/11/2020 07:00 17/11/2020 17:00

Dự Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng Dự bị động viên

Võ Văn Manh

BCH Quân sự tỉnh

17/11/2020 07:00 17/11/2020 08:00

Dự họp về phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Ngô Việt Thành

UBND tỉnh

17/11/2020 09:00 17/11/2020 11:00

Dự họp thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành 03 công trình thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do UBND huyện Kon Rẫy làm chủ đầu tư

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Sở Tài chính

Chiều

17/11/2020 13:30 17/11/2020 17:00

Dự HN tổng kết Đề án tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

Võ Văn Manh

BCH Quân sự tỉnh

17/11/2020 13:30 17/11/2020 17:00

Dự họp bàn thống nhất các nội dung trước khi thực hiện thu hồi đất

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ 4, 18/11/2020

 

 

 

Sáng

18/11/2020 07:15 18/11/2020 09:00

Dự họp báo cáo về Kế hoạch đầu tư công 2021 và Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Ngô Việt Thành

UBND tỉnh

18/11/2020 08:00 19/11/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

18/11/2020 08:00 18/11/2020 11:00

Tham dự Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với đại biểu, đoàn viên, thanh niên năm 2020

Phòng Khoa giáo, Văn xã, Võ Văn Manh

Hội trường Ngọc Linh

18/11/2020 08:00 20/11/2020 17:00

Kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình MTQG

Phòng Kinh tế ngành, Phòng Khoa giáo Văn xã

Huyện Ia H’Drai

Chiều

18/11/2020 15:00 18/11/2020 17:00

Dự họp triển khai thực hiện xác định giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Khai thác và Xây dựng Thủy lợi Kon Tum

Phòng Đăng ký Kinh doanh, Võ Văn Manh

Sở Tài chính

Thứ 5, 19/11/2020

 

 

 

Sáng

18/11/2020 08:00 19/11/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

18/11/2020 08:00 20/11/2020 17:00

Kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình MTQG

Phòng Kinh tế ngành, Phòng Khoa giáo Văn xã

Huyện Ia H’Drai

Chiều

 

 Làm việc

 

 

Thứ 6, 20/11/2020

 

 

 

Sáng

18/11/2020 08:00 20/11/2020 17:00

Kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình MTQG

Phòng Kinh tế ngành, Phòng Khoa giáo Văn xã

Huyện Ia H’Drai

Chiều

 

 Làm việc

 

 

 

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 11 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 11 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 10 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC