Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Tin mới:   Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể      Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 22 tháng 5 năm 2023 đến 28 tháng 5 năm 2023)      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 04 huyện và thành phố Kon Tum      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4230386
Số người online: 2490
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần 52
12/26/2011 3:44:06 PM     
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011)
Thứ, ngày Buổi Nội dung công tác  
‚
Ngày 26/12/2011
Sáng 07h00': Hội ý cơ quan đầu tuần  
07h15': Hội ý Lãnh đạo đầu tuần  
Tiếp dân (cả ngày) Đ/c Chí
13h30': Họp Ban chỉ đạo tổng điều tra, tại Cục Thống kê Đ/c Thành
Chiều 13h30': Họp về bàn bạc, thống nhất việc xin chủ trương thành lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển đô thị mới, tại sở Xây dựng Đ/c Bắc
ƒ
Ngày
27/12/2011
Sáng 7h30': Dự hội nghị triển khai công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2012, tại hội trường BCHQS tỉnh Đ/c Chí
Đi công tác tại huyện Kon Plong (chờ giấy mời) Đ/c Bắc
Chiều Làm việc  
„
Ngày
28/12/2011
Sáng 8h00': Họp Hội nghị phòng cháy chữa cháy rừng tại Chi cục Kiểm Lâm Đ/c Thành
Chiều Làm việc  
…
Ngày
29/12/2011
Sáng Khám sức khỏe định kỳ cán bộ trung cao cấp (02 ngày) Cán bộ trung, cao cấp
Chiều Họp Kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở LĐ sở, các trưởng phòng
14h00': Họp về giải quyết bồi thường chi phí đầu tư khi thu hồi đất tại phường Lê Lợi của CT TNHH MTV BMC (Chờ giấy mời) Đ/c Bắc, HTĐT
14h00': Họp về các vấn đề liên quan đến phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu QT Bờ Y Lãnh đạo
†
Ngày
30/12/2011
Sáng Làm việc  
Chiều Tổng kết cuối năm 2011  Toàn thể cán bộ, công chức
‡
Ngày
31/12/2011
Sáng Trực một cửa tiếp nhận và trả kết quả đăng ký kinh doanh ĐKKD

Phòng Tổng hợp chiến lược  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần 51
      Icon  Lịch công tác tuần 50
      Icon  Lịch công tác tuần 49
      Icon  Lịch công tác tuần 48
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC