Thứ 4, ngày 2 tháng 12 năm 2020
Tin mới:   Lịch công tác tuần từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 04 tháng 12 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 11 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 11 năm 2020      Thông báo kết quả họp giao ban ngày 09-11-2020      Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ      Lịch công tác tuần từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 11 năm 2020      Gặp mặt và chia tay đồng chí Phan Văn Thế, Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nghỉ hưu       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2446620
Số người online: 60
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 11 năm 2020
11/2/2020 4:21:54 PM     
 

 

LỊCH TUẦN (02/11/2020-06/11/2020)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 02/11/2020

Sáng

02/11/2020 08:00 02/11/2020 11:00

Dự họp về tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán

Phòng Khoa giáo, Văn xã, Lãnh đạo Sở

tại Ban Dân tộc

02/11/2020 08:00 02/11/2020 17:00

Tiếp công dân định kỳ tháng 10

Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

02/11/2020 08:00 02/11/2020 11:00

Đi kiểm tra thực tế công tác khắc phục bão số 9

Ngô Việt Thành

Huyện Kon Rẫy

Chiều

02/11/2020 14:00 02/11/2020 17:00

Họp trực tuyến toàn tỉnh công tác phòng chống bão lũ

Ngô Việt Thành

Hội trường Ngọc Linh

02/11/2020 15:00 02/11/2020 16:00

Hội ý cơ quan đầu tuần

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 3, 03/11/2020

 

 

 

Sáng

03/11/2020 08:00 03/11/2020 11:00

Làm việc với đoàn cán bộ nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp, Lãnh đạo Sở

 

Chiều

03/11/2020 14:00 03/11/2020 17:00

Dự họp tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Đắk Hà tại Tờ trình số 284/TTr-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2020

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại Sở Tài nguyên và Môi trường

03/11/2020 15:00 03/11/2020 17:00

Họp Chi bộ 1

Đảng viên Chi bộ 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 4, 04/11/2020

 

 

 

Sáng

04/11/2020 08:00 04/11/2020 11:00

Họp giao ban lãnh đạo Sở, trưởng phó phòng ban, Trung tâm XTĐT và HTKN

Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng, phó các đơn vị

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

04/11/2020 13:00 04/11/2020 17:00

Làm việc

 

 

Thứ 5, 05/11/2020

 

 

 

Sáng

05/11/2020 08:00 06/11/2020 17:00

Làm việc với Thanh tra Chính phủ về quản lý giám sát đầu tư

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

05/11/2020 14:00 05/11/2020 17:00

Họp Chi bộ 2

Đảng viên Chi bộ 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

05/11/2020 15:30 05/11/2020 17:00

Họp Chi bộ 3

Đảng viên Chi bộ 3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 6, 06/11/2020

 

 

 

Sáng

05/11/2020 08:00 06/11/2020 17:00

Làm việc với Thanh tra Chính phủ về quản lý giám sát đầu tư

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

06/11/2020 13:30 06/11/2020 17:00

Dự làm việc Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Phòng Kinh tế ngành, Lãnh đạo Sở

Ủy ban nhân dân tỉnh

06/11/2020 14:00 06/11/2020 17:00

Dự Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Ngô Việt Thành

tại Tỉnh ủy

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 10 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 10 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 09 đến ngày 02 tháng 10 năm 2020
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC