Thứ 2, ngày 20 tháng 9 năm 2021
Tin mới:   Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2021)”      Bộ Công Thương ban hành Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được      Những đổi thay của tỉnh Kon Tum sau 30 năm thành lập lại tỉnh      Lấy ý kiến góp ý về dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành “Quy chế về vận động, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum”      Thông báo số 92/TB-SKHĐT ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum (lần 5)      Thông báo số 83/TB-SKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum (lần 3)      Thông báo số 02/TB-SKHĐT ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực năm 2021       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2972435
Số người online: 41
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Hội thảo lấy ý kiến tham gia đóng góp vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
10/20/2020 11:11:52 PM     
  Chiều ngày 20/10, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo.
 

Toàn cảnh Hội thảo

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh “Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thành dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kon Tum và tổ chức lấy ý kiến tham gia của các địa phương, đơn vị, nguyên lãnh đạo tỉnh và ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch.

Tại Hội thảo, các Sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch và tập trung thảo luận, đi sâu vào các vấn đề, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; trong đó có nhấn mạnh đến việc triển khai thực hiện có hiệu quả 03 lĩnh vực đột phá của tỉnh đã được xác định trong thời gian tới, bao gồm: (1) Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến; (2) Đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều loại hình và (3) Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (đô thị, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ).

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; do đó khi xây dựng Kế hoạch cần phải dự báo tác động, ảnh hưởng của các yếu tố gây trở ngại cho sự phát triển của tỉnh như dịch bệnh Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, .... Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các Sở, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu và cho ý kiến cụ thể, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch; làm sao để định hướng kế hoạch giai đoạn tiếp theo phải sát với khả năng, điều kiện thực tế của tỉnh và phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.

Kết thúc Hội thảo, Chủ tịch UBND giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XI Kỳ họp thứ 11 theo quy định.

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
      Icon  Triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.
      Icon  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
      Icon  Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành chỉ thị số 06/CT-CT ngày 06 tháng 5 năm 2020 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC