Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Tin mới:   Đề nghị tham gia góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025      Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020      Thông báo kết quả họp giao ban ngày 06-10-2020      Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 10 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 09 đến ngày 02 tháng 10 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 09 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 09 năm 2020       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2376760
Số người online: 140
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 10 năm 2020
10/6/2020 9:42:15 AM     
 

 

LỊCH TUẦN (05/10/2020-09/10/2020)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 05/10/2020

Sáng

05/10/2020 07:00 05/10/2020 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

05/10/2020 07:15 05/10/2020 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

05/10/2020 08:00 05/10/2020 11:00

Thảo luận kế hoạch KTXH và dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Đăk Glei

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

05/10/2020 14:00 05/10/2020 17:00

Họp về tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đề xuất của Tập đoàn TH về lập quy hoạch 02 vùng huyện Kon Plông và Tu Mơ Rông

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

05/10/2020 14:00 05/10/2020 17:00

Họp Ban tổ chức Hội chợ Công Thương 2020

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp, Ngô Việt Thành

tại Sở Công thương

05/10/2020 15:00 05/10/2020 17:00

Họp về rà soát nội dung tuyên truyền, kinh phí thực hiện chương trình phóng sự tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

05/10/2020 15:30 05/10/2020 17:00

Họp Chi bộ 1

Đảng viên Chi bộ 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 3, 06/10/2020

 

 

 

Sáng

06/10/2020 08:00 06/10/2020 11:00

Họp giao ban lãnh đạo Sở, trưởng phó phòng, ban, Trung tâm XTĐT và HTKN

Giám đốc, các PGĐ Sở, trưởng phó các phòng, ban, trung tâm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

06/10/2020 08:00 06/10/2020 11:00

Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 (Chuỗi cà phê chè an toàn)

Phòng Kinh tế ngành

tại Sở NN & PTNT

06/10/2020 09:00 06/10/2020 11:00

Dự trao đổi kinh nghiệm và ký kết bản ghi nhớ về kết nối và tiêu thụ sản phẩm OCOP giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Kon Tum

Phòng Kinh tế ngành

tại Sở NN & PTNT

Chiều

06/10/2020 14:00 06/10/2020 17:00

Họp Chi bộ 2

Đảng viên Chi bộ 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

06/10/2020 14:00 06/10/2020 17:00

Họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (2020-2025) (chờ GM)

Huỳnh Thị Thuý Hà

 

06/10/2020 14:00 06/10/2020 17:00

Thảo luận kế hoạch KTXH và dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Đăk Hà

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 4, 07/10/2020

 

 

 

Sáng

07/10/2020 08:00 07/10/2020 11:00

Thảo luận kế hoạch KTXH và dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Ia H'Drai

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

07/10/2020 08:00 07/10/2020 11:00

Đi kiểm tra thực tế đường Ngọc Hoàng-Măng Bút-Tu Mơ Rông-Ngọc Linh (đoạn 2 Km0-Km21) (chờ GM)

Lãnh đạo Sở

 

07/10/2020 08:00 07/10/2020 11:00

Họp tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết đề nghị của UBND các huyện, thành phố về xin chủ trương, kinh phí khắc phục hư hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại Sở NN & PTNT

07/10/2020 08:30 07/10/2020 11:00

Họp Ban Giám khảo Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp, Ngô Việt Thành

tại Sở Khoa học và Công nghệ

Chiều

07/10/2020 13:00 07/10/2020 17:00

Làm việc

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 5, 08/10/2020

 

 

 

Sáng

08/10/2020 08:00 08/10/2020 11:00

Thảo luận kế hoạch KTXH và dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Kon Plong

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

08/10/2020 08:00 08/10/2020 11:00

Họp thẩm định điều chỉnh 02 dự án: (1) Đường giao thông kết nối từ đường HCM đi QL24 và (2) Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

08/10/2020 08:00 08/10/2020 17:00

Dự HN trực tuyến tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên

Võ Văn Manh

tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

08/10/2020 09:30 08/10/2020 11:00

Dự làm việc Đoàn công tác trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (chờ GM)

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Ngô Việt Thành

tại Tỉnh Đoàn Kon Tum

Chiều

08/10/2020 14:00 08/10/2020 17:00

Dự HN sơ kết 03 năm triển khai Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Huỳnh Thị Thuý Hà

tại Sở Ngoại vụ

08/10/2020 14:00 08/10/2020 17:00

Họp thẩm định điều chỉnh dự án Trụ sở làm việc các sở, ban ngành thuộc khối Văn hóa - Xã hội

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 6, 09/10/2020

 

 

 

Sáng

09/10/2020 08:00 09/10/2020 11:00

Thảo luận kế hoạch KTXH và dự toán ngân sách năm 2021 của thành phố Kon Tum

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

09/10/2020 10:00 09/10/2020 11:00

Dự công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (chờ GM)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chiều

09/10/2020 14:00 09/10/2020 17:00

Dự họp Hội đồng quản lý quỹ phát triển đất tỉnh (chờ GM)

Phan Văn Thế

tại Trụ sở Hội đồng quản lý quỹ phát triển đất

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 09 đến ngày 02 tháng 10 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 09 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 09 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 09 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 04 tháng 09 năm 2020
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC